Escoltar

Enllašos a organismes internacionals

Servei de Voluntariat Europeu, SVE

Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea - Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, OCDE - Organisation for Economic Co-operation and Developmen, OECD

Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, CAD - Development Co-operation Directorate, DAC

Human Rights Watch, HRW - Human Rights Watch, HRW

Nacions Unides, NNUU - United Nations, UN

Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament, UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD

Programa de les Nacions Unides per a la Fiscalització Internacional de Drogues, PNUFID - United Nations Office on Drugs and Crime, ONODC

Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, PNUMA - United Nations Environment Programme, UNEP

Centre de Comerç Internacional, CCI - International Trade Centre, ITC

Fons de les Nacions Unides per a la Infància, UNICEF - United Nations Children's Fund, UNICEF

Programa de les Nacions unides per al Desenvolupament, PNUD - United Nations Development Programme, UNDP

Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona, UNIFEM - United Nations Development Fund for Women, UNIFEM

Voluntaris de les Nacions Unides, VNU - United Nations Volunteers, UNV

Fons de les Nacions Unides per al Desenvolupament de la Capitalització, FNUDC - United Nations Capital Development Fund, UNCDF

Fons de Població de les Nacions Unides, FNUAP - United Nations Population Fund, UNFPA

Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR - Office of the United Nations High Commissioner for Refugees , UNHVR

Programa Mundial d'Aliments, PMA - World Food Programme, WFP

Organisme d'Obres Públiques i Socors per als Refugiats de Palestina en el Pròxim Orient, OOPS - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA

Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans ONU Habitat, PNUAM - United Nations Settlements Programme, UN-HABITAT

Institut de les Nacions Unides d'Investigació per al Desenvolupament Social, UNRISD - United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD

Institut Internacional d'Investigació i Capacitació per a la Promoció de la Dona, INSTRAW - International Research and Training Institute for the Advencement of Women, INSTRAW

Institut de les Nacions Unides per a Formació Professional i Investigacions, UNITAR - United Nations Institute for Training and Research, UNITAR

Institut de les Nacions Unides d'Investigació sobre el Desarmament, UNIDIR - United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR

Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, OACDH - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR 

Universitat de les Nacions Unides, UNU - United Nations University, UNU

Organització Mundial del Comerç, OMC - World Trade Organization, WTO

Organisme Internacional d'Energia Atòmica, OIEA - International Atomic Energy Agency, IAEA

Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques, OPAQ - Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW

Ortanització Internacional del Treball, OIT - International Labour Organization, ILO

Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, FAO - Food and Agriculture Organizatiion of the United Nations, FAO

Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO

Organització Mundial de la Salut, OMS - World Health Organization, WHO

Fons Monetari Internacional, FMI - International Monetary Fund, IMF