Escoltar

Taller d'Etnografia Visual I: Assaig Fotogràfic

Lloc: edifici Sa Riera, C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma
Dates: del 29 de setembre al 2 d’octubre de 2020
Horari: de les 16.30 a les 20.30 hores
Durada: 20 hores
Places: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 35 places. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció. * En cas que no arribi al nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de proposar-lo per a més endavant.

 

En el marc de la XVI convocatòria d'Ajuts per a Accions d'Educació per al Desenvolupament per a una Ciutadania Global - 2019, proposam aquest taller, del qual Alexandre Miquel Novajra, professor del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB i president de l'Institut d'Antropologia de les Illes Balears és la persona responsable. El taller Etnografia Visual I és una eina essencial de recerca per als estudiants universitaris i per a les persones interessades i/o involucrades en la recerca etnogràfica, ja que és un mecanisme imprescindible de divulgació i presentació de resultats. En una època en què la imatge és el marc que ho articula tot preferentment, aquesta metodologia descobreix i aporta eines essencials per a l’observació, la sistematització i acció d’intervencions socials en situacions que requereixen més incidència en l’explicació i la proposta de solucions. La branca de l’antropologia més recent és sens dubte la de l’antropologia aplicada: l’etnografia visual s’ha desenvolupat amb tècniques i eines noves que ens ajuden a entendre allò que supera la realitat i l’escriptura, i ens mostra factors i vessants tan essencials com ara allò proairètic, la gestualitat, la posicionalitat o la proxèmia. L’ús de l’espai, dels cossos, la seva concepció i construcció socials són justament els àmbits de treball de la fotografia etnogràfica. Però també, com deia Bourdieu (Un art moyen), perquè suposa una condensació de relacions socials, d’universos simbòlics, de discursos, d’identitats; la fotografia etnogràfica és indicativa de l’ús i de la construcció socials del temps. La seva relació amb el desenvolupament d’una proposta i pràctica de ciutadania global troba exemples com ara les imatges i la seva capacitat explicativa en el cas de la multiculturalitat, els processos migratoris, els refugiats, els conflictes bèl·lics, amb una capacitat expressiva i objectiva que cap altra tècnica no pot oferir. No implica, doncs, només —tot i que també— més sensibilització, sinó que millora les tècniques d’investigació i d’acció. T’hi esperam!

 Més informació i inscripcions

Data de l'esdeveniment: 02/10/2020

Data de publicació: 30/04/2020