Escoltar

Cooperar, la nova normalitat

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB ens hem adherit al manifest «La cooperació al desenvolupament: expertesa en context de crisi», que forma part de la campanya de la Coordinadora d’ONG de les Illes Balears.

La pandèmia COVID-19 ha posat èmfasi la necessitat d’un canvi de direcció; els col·lectius en situació de vulnerabilitat n’han estat els més afectat; s’ha col·lapsat el sistema sanitari; s’han paralitzat les economies, la qual cosa ha provocat una crisi global que encara queda per descobrir quin impacte tindrà.

Tornar a la normalitat, però una normalitat que parteixi dels ecofeminismes i que aprengui dels més dels trenta anys d’experiència de cooperació transformadora a les Illes Balears, per poder donar solucions globals als problemes globals. Es crearan, així, les condicions necessàries per al desenvolupament humà sostenible.

Per aquests motius, els agents de cooperació al desenvolupament instem les institucions autonòmiques de les Illes Balears que es comprometin a incorporar els principis següents a les seves polítiques:

  • No deixar ningú enrere

Els valors de solidaritat, justícia i empatia ens defineixen com a éssers humans i conformen els principis en què es fonamenta la cooperació al desenvolupament.

  • Compromís internacional

Tenim responsabilitat amb la defensa de les persones i els pobles, adquirits en nombroses declaracions i acords internacionals. Un exemple recent és l’Agenda 2030, signada el 25 de setembre de 2015.

  • Un món més equitatiu és un món més segur

La reducció de les desigualtats, l’eliminació de la pobresa, la protecció del medi ambient o la generació d’oportunitats, entre d’altres, són condicions indispensables perquè tothom pugui viure en un món més segur.

  • Transformació de la nostra societat

És necessari revisar i transformar el model de societat en què vivim. És el moment de posar l’economia al servei de les persones, de transformar els models de producció i de dirigir el nostre camí envers una societat més sostenible, equitativa i justa per a tothom i amb tothom.

         Per tot això us convidam a adherir-vos-hi

Data de publicació: 03/07/2020