Escoltar

Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent en el marc dels Objectius de desenvolupament sostenible. Any acadèmic 2019-2020

El termini per presentar les sol·licituds és del dia 22 de maig al 22 de juny de 2019

El Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el Vicerectorat de Professorat, amb la col·laboració de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, volen impulsar el desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica a la UIB, en matèries de desenvolupament humà sostenible en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Aquesta convocatòria té la finalitat de promoure accions i processos que incideixin en la millora de la tasca docent, la coordinació de les assignatures, l’ús de noves metodologies i eines d’avaluació i l’elaboració de materials d’aprenentatge, com també la formació i el reconeixement de grups compromesos amb la innovació i la millora de la docència, sempre que estiguin relacionats amb la promoció de la salut, la sostenibilitat, l’equitat de gènere, la cooperació i educació per al desenvolupament i per a una ciutadania global.

 

Més informació 

Data de l'esdeveniment: 22/05/2019

Data de publicació: 23/05/2019