Migraciones senegalesas y proyectos de retorno: percepciones, experiencias y aportaciones para el codesarrollo

Referència: OCDS-CUD2019/10

Responsable: María Gómez Garrido del Departament de Filosofia i Treball Social

 Equip: María Gómez, Valentina Milano, Joana Maria Mestre, Paloma Martin i David Abril, de la UIB; Aly Tandian, Oumoul Khairy, Andien Dioh, Mor Tine, Abdou-Khadre Sano, Sebastien Lefevre, de la Universitat Gaston Berger de Saint-Louis

Contrapart: GERM, Universitat Gaston Berger (Saint-Louis)

Entitats col·laboradores: Bàrbara Picornell i Mahécor Mbengue, de Cáritas Mallorca; Soledad Gutiérrez, de Cáritas Senegal

Ubicació: Saint-Louis (Senegal)

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2021)

Objectius: fer recerca sobre la situació de la població migrant senegalesa resident a Mallorca, les condicions de retorn i de migració circular.

Objectius específics:

  • Estudiar les característiques sociodemogràfiques (edat, sexe, nivell educatiu, temps que fa que són a Mallorca, ocupació) i la situació de la població migrant resident a Mallorca
  • Aproximar-se a les vivències de la població migrant senegalesa i de les segones generacions
  • Estudiar la percepció del retorn per part de la població migrant (desitjos, pors, expectatives)
  • Conèixer les característiques de la migració circular Senegal-Mallorca
  • Afavorir una migració de retorn que contribueixi al desenvolupament i benestar de la població
  • Facilitar acompanyament a la migració circular per part dels professionals de la intervenció a Mallorca

Quantitat assignada: 13.000 euros, (8.000 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i els altres 5.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

Notícies relacionades: