Uso de micorrizas como fertilización biológica alternativa del olivo en condiciones de estrés abiótico (salinidad y estrés hídrico)

Referència: OCDS-CUD2019/09

Responsable: Josefina Bota Salort del Departament de Biologia

 Equip: Josefina Bota, Elena Baraza i Javier Gulías, de la UIB; Ajmi Larbi, Amani Bchir, Hanan Zaier, Yassine Hidri, Chiraz Masmoudi, Mehdi Fendri, Mohamed BechirSai, Khaled Ouertani, Samira Yakoubi, Kawther Ben Zayed, de l'Institut de l'Olivera.

 Contrapart: Instituto del Olivo (IO), Tunísia

Entitats col·laboradores: Mohamed Ayari i Ahmed El Euch, de la Societat del Desenvolupament Agrícola de Zitouna; FethiBelaid, de la Swiss Bright Advisors

Ubicació: Tunísia

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: estudiar l'efecte de les micorrizes arbusculars en l'eficiència en l'ús de l'aigua i dels nutrients en un sistema de cultiu ecològic i en condicions d'estrès hídric i salí

Objectius específics:

  • Estudiar l'efecte de les micorrizes en el comportament de les plantes joves d'olivera conreades sota restricció abiòtica (salinitat i estrès hídric) i en condicions controlades
  • Determinar la dosi òptima de micorrizes i el mètode d'aplicació més apropiat en oliveres adultes (deu anys) conreades en camps oberts en condicions de salinitatDifondre i divulgar-ne els resultats
  • Cotutoritzar un treball final de màster o de doctorat entre personal de la UIB i de l’Instituto del Olivo.

Quantitat assignada: 5.200 euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.