Seminario de formación de formadores y orientación psicopedagógica de la comunidad educativa en el centro para niños y niñas sordos de Effetah de Tánger: fase de intervención III

Referència: OCDS-CUD2019/07

Responsable: Raül López Penadès del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

 Equip: Raül López, Lucía Buil, Josep A. Pérez, Francesca Morey i alumnat de pràctiques de la UIB, i M. Francisca Sánchez; Centro Effetah.

 Contrapart: Centro educativo para ninos y niñas sordos Effetah

Entitats col·laboradores: Herminio Domingo, María José Fernández, Eulàlia Juan i Hospital Son Llàtzer

Ubicació: Tànger (Marroc)

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020)

Objectius: millorar les eines metodològiques de l'equip educatiu del Centro educativo para ninos y niñas sordos Effetah

 Objectius específics:

  • Valorar el grau d'adquisició i d’aplicació de coneixements. Recaptar informació sobre l'efectivitat de la formació oferta i del material informàtic que es donà en l'anterior projecte i en l’actual.
  • Proporcionar enfocaments didàctics nous per treballar a l'aula de manera cooperativa i significativa a través de projectes.
  • Formar en la utilització de programari específic orientat al treball de les matemàtiques i la lectoescriptura.
  • Formar en la identificació de nens i nenes amb trastorns del neurodesenvolupament.

Quantitat assignada: 1.929,76 euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.