Diagnóstico sobre el desgaste por empatía y la satisfacción por compasión de personas cuidadoras formales en centros de atención sociosanitaria en Quito

Referència: OCDS-CUD2019/02

Responsable: Maria Elena Cuartero Castañer del Departament de Filosofia i Treball Social

 Equip: M. Elena Cuartero, Josep Francesc Campos, Ana Josefa Cañas, Tatiana Casado, Josefa Cardona, Joan Albert Riera, Antònia Pades, Sebastià Verger i Martín García, de la Universitat de les Illes Balears; Paula Alejandra Hidalgo, Guido Mascialino, Diego Miño i Anna Belén, de la Universitat de les Amèriques, i Lucía Maldonado, de l’Hospice San Camilo.

 Contrapart: Universitat de Les Amèriques i Hospice San Camilo (ONG)

Entitats col·laboradores: Fundación TASE i Pontifícia Universitat Catòlica de l’Equador (PUCE)

Ubicació: Quito (Equador)

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2020).

Objectius: elaborar un diagnòstic de la situació dels cuidadors formals a la ciutat de Quito que reculli el perfil sociodemogràfic d'aquestes persones cuidadores, les seves necessitats relacionades amb la qualitat de vida professional, les seves estratègies d'autocura personal i professional, a més d'una anàlisi de les habilitats que requereix el seu rol.

Objectius específics:

  • Conèixer el perfil sociodemogràfic de les persones cuidadores formals de l'àmbit sociosanitari de Quito.
  • Conèixer i analitzar els nivells de desgast i satisfacció (qualitat de vida professional), a més de les estratègies d'autocura i el nivell d'adquisició d’habilitats segons les necessitats dels cuidadors formals (voluntaris, professionals i futurs professionals).
  • Elaborar un informe sobre les necessitats personals i institucionals. Potenciar l'intercanvi científic i docent entre la UIB i la UDENAR.
  • Establir contacte amb les entitats per poder oferir en el futur places de voluntariat vinculades al programa de l’OCDS  d’estades solidàries per a alumnat, PAS i PDI, i places per a estudiants de grau o màster de la UIB perquè hi facin les pràctiques acadèmiques del Grau de Treball Social.
  • Establir mecanismes de difusió del projecte i dels resultats entre la comunitat científica i la societat.

Quantitat assignada: 4.650,24 euros, provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.

Notícies relacionades: