Disseny d'una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'una gran vulnerabilitat socioambiental. L'exemple de la comuna de Canaan (Haití)

Referència: OCDS-CUD2018/07 (modalitat II)

Responsable: Joana M. Petrus Bey, del Departament de Geografia.

Equip: Joana M. Petrus, Mauricio Ruiz i Joana M. Seguí, de la UIB; Remsly Desravines, Joseph Claire Benoit, Annay Max Ginot i Regis Roselaure, de la Universitat Estatal d’Haití.

Contrapart: Universitat Estatal d’Haití.

Ubicació: Puerto Príncipe, Haití.

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2020).

Objectius: dissenyar una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'una gran vulnerabilitat socioambiental.

Objectius específics:

  • Dissenyar l’eina, realitzar les proves de camp per testar-la, i redactar i divulgar els resultats de la investigació.
  • Realitzar un diagnòstic integrat i avaluar la vulnerabilitat Cannan.
  • Avaluar els projectes executats a Canaan o a altres zones.
  • Publicar i divulgar la investigació realitzada.

Quantitat assignada: 14.000 euros (7.000 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i els altres 7.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

Notícies relacionades