Revaloració dels subproductes agroalimentaris. Ús potencial de biocompostos com a material de recobriment

Referència: OCDS-CUD2018/05 (modalitat II)

Responsable: Valeria Soledad Eim Iznardo, del Departament de Química.

Equip: Valeria Eim, Óscar Rodríguez, Antoni Femenia, Susana Simal, Carme Rosselló, Esperança Dalmau i Monica Umaña, de la UIB; Henry Alexander Váquiro, Claudia Valenzuela, Yanneth Bohórquez, Luis Daniel Daza i Angie Katherine Homez, de la Universitat de Tolima.

Contrapart: Universitat de Tolima.

Entitats col·laboradores: Yuma i CITRIEXPINAL.

Ubicació: Tolima, Colòmbia.

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2020).

Objectius: avaluar la utilització potencial dels biocompostos obtinguts de subproductes agroindustrials de Lima com a components estructurals, tant per al disseny de pel·lícules comestibles com de material per a microencapsulació.

Objectius específics:

  • Avaluar, a escala de laboratori, la influència de diferents condicions d’operació sobre el rendiment en la extracció de biocompostos de pell de Lima utilitzant complementàriament ultrasons d’alta potència i extracció seqüencial.
  • Avaluar, a escala de laboratori, la utilització potencial de biocompostos extrets (olis essencials i pectines) com a component estructural.
  • Modelitzar i optimitzar la formulació de les pel·lícules comestibles utilitzant xarxes neuronals.
  • Transferir a tots els membres de les associacions de productors de Lima el coneixement adquirit durant el desenvolupament del projecte mitjançant accions formatives.

Quantitat assignada: 12.000 euros (6.000 dels quals provenen del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i els altres 6.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

 

Notícies relacionades:
  • Publicació d'article: Galindez A, Daza LD, Homez-Jara A, Eim VS, Váquiro HA. "Characterization of ulluco starch and its potential for use inedible films prepared at low drying temperature", Carbohydrate Polymers, (2019). https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.03.074