Escoltar

Cap a un desenvolupament sostenible a Colòmbia: la monitorització ambiental com a ruta cap a la gestió integral dels recursos naturals a la zona rural de la vall del Cauca, Colòmbia

Referència: OCDS-CUD2017/02 (modalitat I)

 

Responsable: Edwin Palacio, personal d'administració i serveis del Departament de Química.

Equip: Víctor Cerdà, Laura Ferrer, Antoni Serra i Esteve Gomila, de la UIB; Diana Milena i Josefina de Llano, de la UCC; Luz Stella i María Alejandra Vargas, de la UNAL; John Jairo, d’Unaville; i Karen Vivas, del Dagma.

Contraparts: Universitat Cooperativa de Colòmbia, Universitat Nacional de Colòmbia, Universitat del Valle i Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente.

Ubicació: vall del Cauca, Colòmbia.

Durada: un any (fins al 30 de setembre de 2018).

Objectius: transferir coneixement en el desenvolupament de mètodes analítics i l'accessibilitat a tecnologia per a la monitorització de paràmetres químics a la zona de muntanya de la vall del Cauca, Colòmbia.

Objectius específics:

  • Enfortir la transferència de coneixement i la tecnologia en la temàtica de monitorització i control ambiental.
  • Desenvolupar mètodes analítics de baix cost adaptats a les necessitats locals i als contaminants identificats.
  • Determinar les concentracions dels contaminants elegits en diferents matrius (lixiviats, sòls, aigua, residus de peix).
  • Conformar una xarxa de cooperació per a l'estudi dels impactes causats pels abocadors de residus sòlids i la mineria il·legal a la vall del Cauca.

Quantitat assignada: 9.900 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.