Escoltar

Formació de docents i estudiants per a l'aplicació de tecnologies digitals en la docència, el desenvolupament de la infermeria i l'emprenedoria de la comunitat aimara de l'altiplà bolivià

Referència: OCDS-CUD2017/01 (modalitat I)

 

Responsable: Jesús Salinas Ibáñez, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Equip: Adolfina Pérez, Joan E. de Pedro, Santos Urbina, Francesca Negre, Bárbara de Benito, Antònia Darder, Juan Moreno i Veriozka Azeñas, de la UIB; Absalón Álvaro, Ramiro Mamani, Ibett Yamira Ramos, Reynaldo Gómez i Saúl Hibsan Quisbert, de les Unidades Académicas Campesinas.

Contrapart: Unidades Académicas Campesinas.

Entitat col·laboradora: Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y Nuevas Tecnologías en la Educación (EDUTEC) i Victoria Marín Juarros, de la Universitat d’Oldenburg, Alemanya.

Ubicació: Pucarani, Batallas, Tinahuacu i El Alto, Bolívia.

Durada: un any (fins al 30 de setembre de 2018).

Objectius: dissenyar, organitzar i posar en marxa serveis educatius per a comunitats rurals d'ètnia aimara, afavorint la inclusió digital des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats i atenent els grups socials més desfavorits (comunitats rurals, dones, comunitats disperses en el territori, grups ètnics).

Objectius específics:

  • Oferir i promoure la capacitació dels responsables del projecte per a la dinamització de les comunitats.
  • Oferir als grups minoritaris i comunitats aïllades i/o en situació de pobresa oportunitats de comunicació i integració socioeconòmica i de formació.
  • Explorar fórmules innovadores per a l'accés comunitari a les TIC que permetin optimitzar la convergència de tecnologia i serveis de formació i desenvolupament local i regional, d'acord amb les característiques culturals pròpies de cada comunitat, aprofitant sinergies amb diferent tipus d'organitzacions.
  • Possibilitar majors oportunitats als ciutadans a través d'un sistema modern i adequat d'educació a distància i integrat a la Xarxa.
  • Incorporar els nens i joves de les comunitats rurals a l'educació contínua per a la promoció de la salut, prevenció de malalties i tenir cura del medi ambient a través de les TIC.

Quantitat assignada: 9.820 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.