Escoltar

Seminari de formació de formadors i orientació psicopedagògica de la comunitat educativa al centre per a nins i nines sords Effetah de Tànger

Referència: OCDS-CUD2017/08 (modalitat II)

 

Responsable: Raül López Penadès, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

Equip: Lucía Buïl, Josep A. Pérez, María José Fernández, Helena Alvarado, Cristina Manresa, Ramon Mas, Nerea La Hoz, Rocío Díaz i Carla Iraida Sans de la UIB; i M. Francisca Sánchez, del Centre Educatiu per a Nins Sords Effetah.

Contrapart: Centre Educatiu per a Nins Sords Effetah.

Entitat col·laboradora: Sandra P. Cano i Víctor M. Peñeñory, de la Universitat de San Buenaventura de Cali (Colòmbia), i Herminio Domingo, professor emèrit de la UIB.

Ubicació: Tànger, Marroc.

Durada: dos anys (fins al 30 de setembre de 2019).

Objectius: millorar les eines metodològiques de l'equip educatiu del centre per a nins i nines sords Effetah.

Objectius específics:

  • Valorar el grau d'adquisició i aplicació de coneixements. Demanar informació sobre l'efectivitat de la formació oferta i del material informàtic donat a l'anterior i el present projectes (anys I i II).
  • Proporcionar nous enfocaments didàctics per treballar a l'aula de manera cooperativa i significativa a través de projectes (anys I i II).
  • Proporcionar nous enfocaments per identificar les potencialitats de cada un dels alumnes i la seva implicació a l'aula (any I).
  • Proporcionar eines didàctiques per a l'aprofitament de les potencialitats de cada un dels alumnes i la seva implicació a l'aula (any II).
  • Incorporar la utilització individual d'un programari específic orientat a la reeducació auditiva dels nins i nines amb dificultats en l'audició (any I).
  • Incorporar la utilització grupal d'un programari específic orientat a la reeducació auditiva dels nins i nines amb dificultats en l'audició (any II).
  • Adaptació a l'idioma àrab d'un programari específic orientat a la reeducació auditiva dels nins i nines amb dificultats en l'audició (anys I i II).

Quantitat assignada: 5.624,32 euros (dels quals 3.516,16 són en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i 2.108,16 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

Documents relacionats