Escoltar

Diagnosi de les necessitats dels estudis de gènere al Marroc

Referència: OCDS-CUD2017/09 (modalitat I)

 

Responsable: Elisa Bosch Donate, professora del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Equip: Victòria Ferrer, Rosa Isabel Rodríguez i Francesca Salvà, de la UIB; i Rajaa Nadifi, Rhita Iraqi i Hassan Habibi, de la Universitat Hassan II.

Contrapart: Laboratori d'Investigació d'Educació Territorial i Gènere de la Universitat Hassan II.

Ubicació: Casablanca, Marroc.

Durada: un any (fins al 30 de setembre de 2018).

Objectius: contribuir al coneixement i l'enfortiment dels estudis de gènere al Marroc i promoure l'organització futura d'aquests estudis.

Objectius específics:

  • Realitzar un diagnòstic per determinar les necessitats de formació i de recerca dels estudis de gènere al Marroc.
  • Identificar l'esforç necessari per implementar la formació dels estudis de treball, així com les estructures ja existents.
  • Identificar les dificultats i els obstacles i formular respostes i solucions realistes i pràctiques.
  • Conèixer les principals institucions i associacions en què es desenvolupin accions derivades de les polítiques d'igualtat i on es fomenti l'empoderament de les dones.

Quantitat assignada: 4.000 euros, de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.