Escoltar

Conscienciació en l'àmbit escolar per al bon ús de plaguicides i la millora substantiva de la salut de la població agrícola a la vall de Chancay, Perú

Referència: OCDS-CUD2017/10 (modalitat II)

 

Responsable: Antoni Bennàsar Roig, professor del Departament de Biologia.

Equip: Gwendolyn Barceló, de la UIB; i Alexander Rodríguez, Perla Chávez, Percy Zorogastúa i Salomón Helfgott, de la Universitat Nacional Agrària La Molina.

Contrapart: Universitat Nacional Agrària La Molina.

Entitat col·laboradora: Carlos Dulanto, de l’Hospital de Chancay, i Universitat Nacional Major de San Marcos (UNMSM).

Ubicació: vall de Chancay, Perú.

Durada: dos anys (fins al 30 de setembre de 2019).

Objectius: conscienciar i sensibilitzar els nins en edat escolar sobre els riscs de l’ús de plaguicides a la vall de Chancay mitjançant la capacitació i formació dels seus mestres i professors.

Objectius específics:

  • Conscienciar i sensibilitzar els mestres i professors de nivell escolar de primària i secundària sobre els riscs de l'ús de plaguicides.
  • Provocar un efecte multiplicador ascendent —de nins a pares— sobre els riscs d'exposició i el bon ús de plaguicides a la vall de Chancay.
  • Consolidar aliances col·laboratives entre la UNALM i institucions de l'Estat dels sectors agricultura, educació, salut i medi ambient.
  • Comparar la salut de la població escolar a l'inici i al final de l'acció formativa dels mestres.
  • Servir de model (projecte pilot) per a les institucions competents de l'Estat.

Quantitat assignada: 13.000 euros, de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.

Galeria d'imatges