Escoltar

Projecte de capacitació i desenvolupament comunitari (Barri Mónica Zapata de Piura, Perú)

Cooperació UIB

Referència: OCDS-CUD2016/11 (modalitat II)

 

Responsable: Maria Antònia Gomila Grau, professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

Equip: Rosario Pozo, Carlos Vecina, Belén Pascual i Miquel Oliver, de la UIB; i Gabriela Renteria, Aura Yarleque, Inés Cornejo, Evelyin Macalupu, Lucero Villegas i Elizabeth Zapata, del Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT).

Contrapart: Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores (CANAT)

Ubicació: Piura, Perú

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2018)

Objectius:

Capacitar la comunitat en el lideratge i desenvolupament de projectes socioeducatius que permetin millorar les seves condicions de vida.

Objectius específics:

  • Dissenyar un pla de formació especifica en desenvolupament comunitari per al personal tècnic de CANAT.
  • Proporcionar formació especifica als tècnics de CANAT.
  • Donar suport a la creació d’un grup motor dins de la mateixa comunitat, amb la capacitat d’impulsar el desenvolupament comunitari.
  • Elaborar un diagnòstic per a la identificació de les necessitats del barri, a través de la investigació participativa.
  • Millorar les estratègies de comunicació del CANAT.
  • Donar suport a les relacions entre CANAT, UIB i Universitat Nacional de Piura amb la finalitat de consolidar actuacions conjuntes tant en l’àmbit acadèmic com en el d’implicació de la Universitat Nacional de Piura en els processos de desenvolupament comunitari de la regió.
  • Avaluar els resultats i transferència de coneixements.

Quantitat assignada: 10.600 euros, de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.