Escoltar

Intervenció, formació i investigació en contextos hospitalaris a través de la col·laboració: Aprendo Contigo i INeDITHOS

Cooperació UIB

Referència: OCDS-CUD2016/10 (modalitat II)

 

Responsable: Sebastià Verger Gelabert, professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

Equip: Begoña de la Iglesia, M. Dolors Forteza, Francesca Negre, Adolfina Pérez, Maria Rosa Rosselló, Bárbara de Benito, Berta Paz, Ana Cañas, Joan Josep Rosselló, Joan Vidal, Delia Cristina Duscu, Marta Egidos, Neus Mas, Jessica Stucki, Joan Lluc Moragues, Marina Pizà, Cristina Rafael, Laia Riera, Marta Rotger, Michelle Salinas i Maria M. Roca, de la UIB; i Karin Peter, Carmen Esquivel, Víctor Hugo Chauca, Pamela Vargas, Carla Cavassa, Claudia Bernales, Yvette Muñoz, Mariella Mendoza i Milagros Herrera, d’Aprendo Contigo.

Contrapart: Associació Aprendo Contigo

Ubicació: Lima, Peru

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2018)

Objectius:

Dissenyar i implementar un programa basat en la col·laboració i la transferència de coneixement que permeti millorar la intervenció psicopedagògica que es realitza amb els nins hospitalitzats, la formació i motivació del voluntariat participant i la investigació sobre la qualitat de vida dels pacients d’ambdues entitats (AC i INeDITHOS).

Objectius específics:

  • Dissenyar i implementar activitats de formació dirigides al voluntariat participant, potenciant la utilització dels entorns virtuals d’aprenentatge.
  • Avaluar l'impacte del "desgast per empatia" que es dona entre el voluntariat, amb la intenció de mantenir i millorar la seva permanència a les dues entitats.
  • Implementar un programa d'intervenció ludicoeducativa a través de recursos tecnològics dirigit als nins i nines hospitalitzats/des d’ambdues entitats.
  • Dissenyar i implementar un programa de comunicació i intercanvi d'experiències entre els nins i les nines que viuen a l’UCI dels hospitals INSN (Instituto Nacional de Salud del Niño) i Son Espases.
  • Identificar la incidència de la pedagogia hospitalària en la qualitat de vida dels infants i joves hospitalitzats.
  • Iniciar un programa d’assessorament psicològic a partir de l’experiència d’AC per tal de facilitar recursos i estratègies a INeDITHOS per donar resposta a situacions delicades tant del voluntariat com dels infants participants.
  • Donar visibilitat al treball realitzat conjuntament a través d'articles científics.

Quantitat assignada: 11.000 euros (dels quals 5.450 són en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i 5.550 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).