Erosió i processos de transport de sediments: anàlisi modelat a diferents escales de la capçalera del riu Oum Er Rebia, al Gran Atles central del Marroc

Referència: OCDS-CUD2016/03 (modalitat I)

videoexperiència
Videoexperiència (00:06:41)
«Expedició geogràfica i de cooperació de la UIB al Marroc»

 

Responsable: Joan Estrany Bertos, professor del Departament de Geografia.

Equip: Laura Ferrer, Maurici Ruiz, Aleix Calsamiglia, Josep Fortesa, Julián García-Comendador i Bartomeu Alorda, de la UIB; Hanane Reddad, Yakhia el Khalki, Mohamed El Ghachi, Nadia Ennaji i Hasan Ouakhir de la Universitat Sultan Moulay Slimane.

Contrapart: Universitat Sultan Moulay Slimane

Ubicació: Gran Atles central, Marroc

Durada: 1 any (fins al 30 de setembre de 2017)

Objectius:

Quantificar l’erosió que afecta una conca localitzada a l’est de Beni Mellal (Marroc) utilitzant un enfocament integrat com el modelat numèric (connectivitat i el model WEPP) i el treball de camp experimental (tècniques de caiguda de radionucleics).

Objectius específics:

  • Establir l’índex de connectivitat dels sediments creant mapes de cada captació a partir d’imatges de satèl·lit, imatges de drons i fotografies aèries per seleccionar cinc àrees de punts calents representatives de la dinàmica d’erosió en l’àrea d’estudi.
  • Estimar les potencials taxes d’erosió en aquestes àrees de zones calentes mitjançant l’aplicació del model WEPP (Water Erosion Prediction Project).
  • Estimar les taxes d’erosió de aquestes àrees de punts calents mesurant els radionucleics en terra i l’ús de models adaptats.
  • Transferència de coneixements a través d’un taller titulat “Treball de camp i tècniques de mostratge per avaluar processos hidrològics i geomorfològics a escala de captació”.

Quantitat assignada: 6.300 euros, en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.