Escoltar

Benestar i qualitat de vida de la població de Guaranda: cap a la cobertura universal de la salut

Cooperació UIB

Referència: OCDS-CUD2016/12 (modalitat II)


Responsable: Berta Artigas Lelong, professora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Equip: Miquel Bennàsar, Ester Sánchez, Mireia Guillèn i Antoni Cladera, de la UIB; Belén Matesanz, de Metges del Món; Mariela Gaibor, Mary Mosso, Eduardo Calles, Esthela Guerrero i Patricia Guerralo, de la Universitat Estatal de Bolívar; i Blanca Llumiguano, del Ministerio de Salud Pública (Guaranda).

Contrapart: Universitat Estatal de Bolívar

Ubicació: Guaranda, Equador

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2018)

Objectius:

Identificar les barreres i els facilitadors per a l’accés als serveis de salut i la qualitat de vida de la població en situació de vulnerabilitat de Guaranda.

Objectius específics:

  • Analitzar la cobertura que ofereix el servei públic de salut en l’àmbit comunitari de Guaranda a la població vulnerable.
  • Dissenyar un qüestionari per analitzar el benestar i la qualitat de vida de la població seleccionada de Guaranda, seguint l’enfocament de Capability Approch (CA) d’Amartya Sen i Martha Nussbaum.
  • Analitzar la capacitat real i percebuda que té la població d’estudi per accedir als serveis de salut oferts i utilitzar-los.
  • Identificar els actius de salut comunitaris que faciliten l’alfabetització en salut de la població seleccionada i fomenten l’accés al sistema sanitari.
  • Dissenyar un curs guia de formació de formadors per al personal professional del sistema sanitari per implementar les millores i/o canvis en l’accés de la població vulnerable al servei de salut.

Quantitat assignada: 13.500 euros, de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB.