Escoltar

Aplicació de noves tecnologies a la revalorització de residus lignocel·lulòsics agroindustrials

Referència: OCDS-CUD2016/09 (modalitat II)

 

Responsable: Carme Rosselló Matas, professora del Departament de Química.

Equip: Susana Simal, Antoni Femenia i Valeria Eim, de la UIB; i Luis Eduardo Guerra, Erenio González, Isnel Benites, José A. León, Enrique Molina, Inés Sananastasio i Amaury Pérez, de la Facultat de Química de la Universitat de Camagüey.

Contrapart: Universitat de Camagüey

Ubicació: Camagüey, Cuba

Durada: 2 anys (fins al 30 de setembre de 2018)

Objectius:

Contribuir a la disminució dels consums d’agents químics agressius mitjançant l’ús de noves tecnologies (pretractaments assistits per ultrasons) en la matèria primera lignocel·lulòsica que coajudin a impulsar la iniciativa productiva, generin oportunitats d’ocupació local i disminueixin els impactes ambientals sobre les comunitats on es desenvolupen les activitats productives.

Objectius específics:

  • Avaluar, a escala de laboratori, la influència de diferents condicions d’operació sobre pretractaments àcids al bagàs de canya de sucre utilitzant complementàriament ultrasons d’alta potència.
  • Modelitzar el procés d'obtenció de productes d'elevat valor afegit a partir de la utilització de simuladors de processos, explorant diferents configuracions de processos.
  • Capacitar, amb diferents accions formatives, els directius de l’empresa Azcuba territorial i governs locals en les noves oportunitats de diversificació trobades en el projecte.
  • Dissenyar i impartir el curs «Noves oportunitats per a la revalorització de residus lignocel·lulòsics agroindustrials».

Quantitat assignada: 12.000 euros (dels quals 5.000 són en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament, per al primer any d’execució; i 7.000 són a càrrec de la partida per a cooperació universitària al desenvolupament del pressupost de la UIB, per al segon any d’execució).

 

Seminari "Aprovechamiento de subproductos de la industria azucarera. Obtención de xilosa."
A càrrec de Luis Eduardo Guerra Rodríguez de la Universitat Ignacio Agramonte Loynaz (Camagüey, Cuba)

Data: 20 de juny de 2017

Horari: 9:30h

Lloc: Seminari EQ007, edifici Mateu Orfila

pòster