Estades SolidÓries 2015

Perfil programa específic: Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta

 

Lloc:
Tànger, Marroc
Entitat: 

Congregació d’adoratrius de Tànger:
http://www.adoratrices.com/

Acció realitzada en col·laboració amb la Fundació de Solidaritat Amaranta:
http://fundacionamaranta.org/

Nre. de places:
Màxim 2 places
Perfil:

Preferentment, socioeducatiu, lingüístic i/o informàtic.

Programa dirigit únicament al col·lectiu del personal d’administració i serveis (PAS).

Per les característiques del projecte, de les beneficiàries i del context cultural, se seleccionaran prioritàriament dones.

No és un requisit acreditar coneixements de francès i/o d’àrab, però sí que es valorarà com un mèrit.
Durada de l'estada:a
L’estada mínima per al personal d’administració i serveis (PAS) és de 4 setmanes.
Març-abril (Setmana Santa).
Tasques per desenvolupar:
El voluntariat es realitzarà al centre de formació Bismilah, cada matí de dilluns a dissabte i alguns horabaixes puntuals. Al centre de dia i residencial de la congregació, dirigit a dones joves en contextos de violència de gènere, particularment prostitució i tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, hi ha servei de menjador i servei d’atenció a la salut, entre altres espais on es duen a terme un gran nombre d’activitats educatives en l’àmbit no formal, de la salut i d’oci:
- Participar en el projecte mitjançant la realització de tallers formatius. En funció de les competències de la persona voluntària: alfabetització digital i informàtica, idiomes (francès i castellà), tallers de brodats i costura, xerrades i tallers en l’àmbit de la salut, així com activitats d’oci i convivència amb les joves
.
- Suport al personal del projecte mitjançant tasques administratives, suport informàtic, gestió del centre i programació de les activitats, entre d’altres.
Compromís contrapart:
Facilitar a les persones seleccionades la recerca d’un habitatge adequat, d’acord amb les comoditats i seguretat de la zona.
S’ofereix la possibilitat de fer els àpats (de dilluns a divendres) al menjador de l’organització (se sol·licita un suport econòmic del voluntari).
Més informació:

Joan M. Ferrer Núñez, tècnic en cooperació de la Fundació de Solidaritat Amaranta.
Telèfon: 619 173 644
Correu electrònic: joan.ferrer@fundacionamaranta.org

Lluís Ballester Brage, professor del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
Telèfon: 971 17 33 37 (33 37)
Correu electrònic: lluis.ballester@uib.es


Més informació: fitxa completa

 

 

Anys anteriors

Estades Solidàries 2016

El programa Estades Solidàries s’emmarca concretament en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament i ofereix la possibilitat de desenvolupar tasques de voluntariat en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament en col·laboració amb diferents entitats, ONGD de les Illes Balears i les corresponents entitats locals d’acolliment o contraparts. Com a novetat, recordau que a més de l'alumnat, s'ha obert també la possibilitat al personal d'administració i serveis (PAS) de participar-hi.

XII Convocatòria d'Estades Solidàries 2015-2016

 Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic 2015-2016.

Convocatòria (26 d'octubre 2015)

Dirigit únicament al col·lectiu del PAS nou

Tercer termini: 11 d’abril al 4 de maig de de 2016.

Acta de resolució del segon termini (23 de març de 2016) 

Segon termini: del 18 de gener fins el 15 de febrer de 2016.

Acta de resolució del primer termini (13 de gener de 2016)

Primer termini: del 26 d'octubre a l'18 de novembre de 2015.

Annex 1:  

Llistat de programes específics de voluntariat universitari internacional (amb les places i perfils corresponets) que s'ofereixen i que s'anirà actualitzant al llarg del curs acadèmic.

Aprendo contigo (Lima, Perú)
Màxim 3 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta (Lima i Chiclayo, Perú)  
Màxim 2 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS
 

Recolzament a projectes de l’entitat Mosoj-Causay (Cochabamba, Bolívia) 

Màxim 2 places
Dirigit a l'alumnat i al col·lectiu del PAS

Programa de formació integral de joves treballadors/es (Piura, Perú)
Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Voluntariat Universitat Hassan II (Casablanca, Marroc)
Màxim 2 places
Dirigit únicament al col·lectiu del PAS

Annex 2: Imprès de sol·licitud

Annex 3: Model carta de motivació

 

Sessió informativa adreçada al col·lectiu de PAS

L'OCDS i el SRI us convidam a participar en una sessió informativa adreçada al col·lectiu de PAS. La sessió està organitzada per presentar les convocatòries que gestionam les dues unitats administratives en l'àmbit de la mobilitat.
Aquesta sessió compta amb el suport de la Gerència i, amb la finalitat que hi pugui assistir tot el personal interessat, es farà en dues dates diferents, per tal que els serveis es puguin organitzar segons les seves necessitats:

Dates de realització

Dia  27 d’octubre de les 13 a les 15 hores a la sala d'actes de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
Dia 4 de novembre de les 13 a les 15 hores a la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull.


Si voleu conèixer l’experiència de membres de la UIB participants en el programa Estades Solidàries, podeu veure la col·lecció UIB Càmera i cooperació, realitzat en col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) de la UIB.

L'exposició Estades Solidàries. Conèixer, conviure i compartir està instal·lada a...

Pòster sobre l'anàlisi del programa presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013).  


Solidaridad desde la UIB (Ultima Hora, 15-10-2015).

Estades Solidàries 2015

Onzena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic 2014-2015. (tancada)

Es pot presentar la sol·licitud en algun dels terminis següents:

  • Primer termini: del 26 de gener al 16 de febrer de 2015.
  • Segon termini: del 13 d’abril al 4 de maig de 2015 (exhaurides les places en el primer termini).

Estades Solidàries 2014

Desena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, curs acadèmic (tancada)

2013-2014

Per obtenir més informació sobre les característiques del programa, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, el dilluns 14 d’abril es realitzaren dues sessions informatives, a les 11 hores i a les 16h a l'aula AV07 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, a la sala d’actes de la Seu universitària de Menorca (videoconferència) i a la sala CO AV04 de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència).

Estades Solidàries 2013

Novena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2013 (tancada)

 

Estades Solidàries 2012

Vuitena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2012 (tancada)


Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzà una sessió informativa, dijous 10 de maig a les 12 hores a l'aula AV01 de l’edifici Jovellanos, a la sala de reunions de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència) i a la sala de reunions de la Seu universitària de Menorca (videoconferència).
 

Estades Solidàries 2011

Setena convocatòria d’Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en països empobrits, estiu de 2011 (tancada)


Per obtenir més informació sobre les característiques dels programes, les places, les activitats, les entitats i els països de destinació, es realitzà una sessió informativa, dimecres 4 de maig a les 12 hores a l'aula AV01 de l’edifici Jovellanos, a la sala de reunions de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (videoconferència) i a la sala de reunions de la Seu universitària de Menorca (videoconferència).
 

Estades Solidàries 2010

Estades solidàries 2009