Escoltar

Col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

La col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat es planteja com a objectius:

 • Aportar una anàlisi crítica sobre la cooperació al desenvolupament en el món actual.
 • Reflexionar i analitzar sobre la globalització i les seves conseqüències en els països en vies de desenvolupament.
 • Definir estratègies en cooperació al desenvolupament que contribueixin a la disminució de les desigualtats i de la pobresa, atenent els determinants culturals, socials, polítics i econòmics dels països empobrits.
 • Donar a conèixer les diferents cultures per tal d’afavorir un món basat en el respecte a la interculturalitat, la pluralitat i l’acceptació de la diferència.
 • Difondre les diferents experiències que s’han dut a terme des de la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.

Des de la seva creació, la col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha publicat els següents títols:

Volum 1: Aprendre a veure el món: Testimonis de l’alumnat

Aprendre a veure el món

Aquest llibre recull algunes de les experiències de l’alumnat de la UIB que ha realitzat una part de les pràctiques dels seus estudis en diferents països empobrits. Aquestes experiències s’han dut a terme amb el suport del Programa de beques de pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament, que es fa en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.

 

 

Volum 2: Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenible

Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenibleAutor: professor Miquel Seguí

El present llibre sorgeix del treball de recollida d’informació i documentació sobre bones pràctiques en la cooperació al desenvolupament en el tema de turisme sostenible, que es va realitzar en el marc del conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament durant l’any 2004.

Aquesta obra aporta una sèrie de reflexions, alhora que compara definicions al voltant de conceptes com el turisme sostenible, la cooperació al desenvolupament, la necessitat d’indicadors, etc. Planteja i defineix criteris i indicadors pertinents per a la identificació i l’anàlisi de la sostenibilitat dels projectes de cooperació al desenvolupament en turisme per tal de mantenir un equilibri en el desenvolupament del país. Es dirigeix als polítics que prenen les decisions, als científics que pensen en solucions per als problemes, a les ONGD que volen ajudar aquests pobles i a totes les persones preocupades pel benestar de les persones i interessades en la cooperació al desenvolupament.

Volum 3: Manejo integral costero

Manejo integral costeroAutora: professora Isabel Moreno

El llibre recull la documentació utilitzada en el curs de postgrau de Gestió Integral de Zones Costaneres, realitzat a Puerto Madryn, Patagònia (Argentina).

Aquesta obra es dirigeix a l’alumnat que faci el curs, com a material didàctic, a tots els tècnics que en el marc de la cooperació al desenvolupament s’ocupen de la preservació de les zones costaneres i a tota la població sensibilitzada en temes mediambientals.

Volum 4: Las ONG: un sistema de indicadores para su evaluación y gestión

Las ONG: un sistema de indicadores para su evaluación y gestión

Autora: professora Raquel Herranz

El present llibre sorgeix del premi de recerca que es va atorgar en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta obra es dirigeix a tècnics que treballen en ONG i especialment a aquelles persones que gestionen o han de gestionar una ONG, als organismes finançadors (administracions publiques, entitats privades, fons de cooperació, consorcis, etc.) i a totes les persones interessades en la cooperació al desenvolupament. D’altra banda aquest estudi, atès que és un projecte de recerca, serveix de base per a altres recerques en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat.

Volum 5: El turisme sostenible com a eina de cooperació per al desenvolupament: Experiències a Amèrica Central

El turisme sostenible com a eina de cooperació

 Autors: Joan Miralles Plantalamor i Antònia Rosselló

 

 

 

 

Volum 6: La recerca aplicada al desenvolupament. Tres experiències

Volum 6: La recerca aplicada al desenvolupament. Tres experiències Autors: professors Josep A. Tur, Isabel Moreno i Juan Rita.
 

 

 

 


 

Col·lecció UIB Càmera i Cooperació

fil a l'agullaL’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), en col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) de la UIB, edita una sèrie d’audiovisuals de divulgació i educatius amb els quals es pretén donar difusió als programes i projectes de caràcter solidari que la UIB promou i que es duen a terme de la mà d’altres entitats. Els audiovisuals ens acosten històries que es desenvolupen a milers de quilòmetres de les Illes Balears contades en primera persona per membres de la comunitat universitària. A més de sensibilitzar, amb aquesta col·lecció es pretén posar fil a l'agulla per promoure la participació activa en la logo DGCtransformació de la realitat a través de l'Educació per al Desenvolupament (EpD) per una ciutadania global.


Núm. 1:

Una experiència d’Estades Solidàries a Piura, Perú
(duració 00:26:00)

Núm. 2:

"Una experiència de mobilitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament a Anantapur (Índia)".
(duració 00:21:00)

Núm. 3:

"Ghana: la fisioteràpia, un camí a la salut".
(duració 00:25:08). 

Núm. 4:

"Una experiència de formació en comunicació audiovisual, en el marc del Projecte de Cooperació Universitària al Desenvolupament, a Piura, Perú

(duració 00:16:07) i el video promocional (duració 00:02:12) al canal UIB.  

Núm. 5:

Aprendo Contigo: Una experiencia única en Pedagogía Hospitalaria, Perú

(durada: 00:23:20)

Núm. 6: Ja podeu veure el nou reportatge

"Tanzània: Impulsant la recerca"

 

Recursos audiovisuals també disponibles a l’apartat Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del

canal Youtube de la UIB.

Col·lecció UIB Solidària

uib_solidaria

La col·lecció de recursos d’Educació per al Desenvolupament (EpD) UIB Solidària està dissenyada per promoure una ciutadania global, crítica, coresponsable i compromesa amb el desenvolupament humà sostenible. Amb la pretensió de convertir-se en una útil i eficaç eina per a aquest fi, la col·lecció posa a l’abast de tothom els recursos d’EpD generats a partir de les diferents activitats programades per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), alhora que mostra la importància de la implicació professional i personal de tota la comunitat universitària que hi col·labora activament, permetent posar fil a l’agulla per continuar tirant endavant. 

Si t’interessa el prèstec d’alguna exposició, pots sol·licitar-la enviant un correu electrònic a ocds2@uib.es


Recursos audiovisuals també disponibles a l’apartat Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del canal Youtube de la UIB.

Col·lecció de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat

La col·lecció inclou actualment sis títols de temàtiques diverses, des del recull de les experiències de l’alumnat participant en el programa de beques de pràctiques en països empobrits, fins als resultats de projectes de cooperació realitzats per professorat de la UIB, o de recerques realitzades en aquest àmbit. Els títols són els següents:

 • Volum 1: Aprendre a veure el món: testimonis de l’alumnat (2005).
 • Volum 2: Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenible (2006), del professor Miquel Seguí.
 • Volum 3: Manejo integral costero (2007), de la professora Isabel Moreno.
 • Volum 4: Las ONG: un sistema de indicadores para su evaluación y gestión (2007), de la professora Raquel Herranz.
 • Volum 5: El turisme sostenible com a eina de cooperació per al desenvolupament: experiències a Amèrica Central (2009), de Joan Miralles Plantalamor i Antònia Rosselló.
 • Volum 6: La recerca aplicada al desenvolupament. Tres experiències (2010), dels professors Josep A. Tur, Isabel Moreno i Juan Rita.

Més informació sobre la col·lecció...
 

Exposicions

Exposicions de l'OCDS

Les exposicions creades per l’OCDS, a banda de conscienciar i sensibilitzar la comunitat universitària, són elements motivadors per a la participació de la comunitat universitària en els diferents programes de cooperació universitària i educació per al desenvolupament, així com per donar a conèixer les noves polítiques, estratègies i línies d'actuació globals per fer front a les injustícies i desigualtats globals.

Els títols de les exposicions són els següents:

Exposicions d'entitats externes

Exposicions realitzades els cursos anteriors

Fulletons informatius

Fulletó OCDS         Guia Informa't

Fulletó de l'OCDS                Guia Informa't