Escoltar

II Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a TFG i TFM de la UIB

En el marc del compromís adquirit per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la implementació delorem ipsum dolor l'Agenda 2030, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable convoquen els Premis Agenda 2030 per a la Transformació Social i el Desenvolupament Humà Sostenible per a treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) dels estudis oficials de la UIB presentats en els cursos acadèmics: 2016-17, 2017-18 i 2018-19.

lorem ipsum dolorL'Agenda 2030 és un acord mundial aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes que se'n deriven demostren la magnitud d'aquesta ambiciosa agenda universal, que aspira a assegurar el futur del planeta i de la humanitat. La Universitat de les Illes Balears està compromesa amb l'Agenda 2030 i compta amb la comunitat universitària per contribuir-hi.

Fruit d'aquest compromís, la present convocatòria neix amb l'objectiu de premiar els treballs de l'alumnat que hagi realitzat el seu TFG o TFM sobre algun/s dels ODS establerts per l'Agenda 2030 en matèria de desenvolupament humà sostenible i transformació social a escala local i/o global classificats de la següent manera:

 1. Persones: erradicar la pobresa, lluitar contra la fam, protegir la salut, garantir una educació de qualitat i inclusiva, i assolir la igualtat de gènere (ODS 1, 2, 3, 4 i 5).
 2. Prosperitat: promoure l’ús d’energies renovables, treballar per l’ocupació digna, fomentar la innovació sostenible i la millora de les infraestructures, reduir les desigualtats i afavorir ciutats i comunitats sostenibles (ODS 7, 8, 9, 10 i 11).
 3. Planeta: garantir l’accés a l’aigua potable, promoure un consum responsable, lluitar contra el canvi climàtic i preservar la vida submarina i d’ecosistemes terrestres (ODS 6, 12, 13, 14 i 15).
 4. Pau: assolir la pau i la justícia social, en un marc de llibertat (ODS 16).
 5. Partenariat: promoure aliances, enfortir mitjans d’implementació i revitalitzar la col·laboració per assolir els ODS (ODS 17).

Els treballs es poden presentar indistintament en qualsevol dels dos terminis:

Primer termini: Sol·licitud: del 2 al 30 de setembre de 2019.
Segon termini:  Sol·licitud: de l'1 al 29 de febrer de 2020. 

 
Amb l'objectiu de premiar la contribució dels treballs a la promoció i/o consecució dels objectius establerts a l'Agenda 2030,  s'estableixen les categories de premis següents a cada un dels terminis:

Per als TFG s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 3er premi: dotació econòmica de 250 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Per als TFM s'atorgaran els premis següents:

 • 1r premi: dotació econòmica de 1.000 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 2n premi: dotació econòmica de 500 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.
 • 3er premi: dotació econòmica de 250 euros i diploma acreditatiu emès per la UIB.

Documents relacionats:

Resolució del segon termini (21 de maig de 2020)nou

Resolució del primer termini (12 de desembre de 2019)

Bases de la convocatòria (4 de juliol de 2019)

Annex I: 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030

Annex II: full de participació

 

Primera convocatòria