Veus de les dones: projecte participatiu amb perspectiva de gènere per a l'anàlisi i la priorització d'impactes generats per la crisi de la COVID-19 en dones en situació migratòria irregular a Mallorca

Responsable: Margalida Miró Bonet
Departament / Grup de recerca: Departament d’Infermeria i Fisioteràpia UIB / Grup d’investigació Cures, Cronicitat i Evidència en Salut (cures).
Entitats col·laboradores: Universitat d’Antioquia (Medellín-Colòmbia), Associació de Colombians a les Illes Balears (Illes Balears) i Associació Solidària Equatoriana (Illes Balears).
Equip: Margalida Miró Bonet, Alejandro Nicolás Novajra, Lina Alejandra González i Ivonne Hernández.
Durada: 12 mesos (del 27 de juliol de 2020 al 27 de juliol de 2021).

Objectiu general: explorar des d'una perspectiva de gènere i participativa les implicacions de la crisi generada per la COVID-19 en la salut i el benestar de dones immigrants que exerceixen treball reproductiu i de cura informal a Mallorca - Illes Balears.

Objectius específics: 

  • Identificar, a través de metodologies participatives i amb perspectiva de gènere, els impactes emocionals, socials i econòmics associats a la COVID-19 en dones en situació migratòria irregular amb llars monoparentals i que exerceixen treball reproductiu i de cura informal.
  • Identificar, a través de metodologies participatives i amb perspectiva de gènere, els impactes socials, econòmics i en els processos de salut associats a la crisi generada per la COVID-19 en dones del Sud Global en situació migratòria irregular i amb famílies dependents de remeses als seus països d'origen.
  • Explorar les implicacions socioeconòmiques que perceben i prioritzen els actors del sector públic i privat, i que s'associen a la crisi generada per la COVID-19.

ODS:
ODS 5. Igualtat de gènere
ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
ODS 17. Aliances per assolir els objectius

Quantitat assignada: 14.560€ provinents del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al desenvolupament.

Notícies relacionades: