Formulari sol·licitud transversalització

Un cop enviat aquest formulari (recorda que tots els camps són obligatoris), assegura't que t'apareix el missatge següent: "Formulari emplenat correctament". Si no és així, vol dir que les teves dades no s'han enviat correctament i ho hauràs de tornar a provar.

Dades de la persona responsable de l’assignatura

Nom i cognoms: 

Adreça electrònica: 

Tel. UIB:     Altre telèfon de contacte:   

Facultat / Escola: 

Departament:

Dades de l’assignatura en la qual s’impartiria

Nom de l’assignatura: 

Codi:

Estudis i curs de l’alumnat a qui va dirigida: 

Nombre d'alumnat aproximat: 

Lloc de realització (si es disposa de la informació):

Edifici: 

Aula:

Especificau l’equipament disponible a l’aula:

Sol·licitud de transversalització

Modalitat A: Què és la CUD? (1 hora)

Modalitat B: Vols saber més sobre la CUD?   (2 hores)

Modalitat C: Què és l’EpD? (2 hores)

Modalitat D (B + D): Treballant des de les universitats per a un DHS. (4 hores)

Data i horari aproximat de realització:

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.