Inscripció al curs de formació en línia: Ús de xarxes socials en l'àmbit del voluntariat

Un cop enviat aquest formulari (recorda que tots els camps són obligatoris), assegura't que t'apareix el missatge següent: "S’ha realitzat correctament la teva inscripció al curs". Si no és així, vol dir que les teves dades no s'han enviat correctament i ho hauràs de tornar a provar.

Dades personals

(Com figura al DNI):

Nom  

Cognoms 

Sexe:   

Data de naixement: 

DNI (format:12345678X): 

Adreça electrònica: 

Telèfon de contacte 

Dades acadèmiques

Categoria:   

Estudis: 

Curs: 

Altres dades d'interès

Tens experiència en voluntariat? 

Lloc i durada: 

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió de futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

 

    


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.