Curs de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (en línia)

Us convidam a participar en la segona edició en línia del curs de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, especialment pensat per aquelles persones que per horari o ubicació tenen dificultat per seguir els cursos presencials que oferim des de l'OCDS. Esperam que sigui del vostre interès! 

Durada: 25 hores.
Places: màxim 35 alumnes. Tindrà preferència la comunitat universitària en actiu, deixant les places disponibles per ex-alumnat i altres interessats, seguint estricte ordre d'inscripció.
Dates del curs: de dia 12 de novembre a dia 9 de desembre.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

 

Objectius:

  • Oferir una visió general del voluntariat i les seves característiques més importants en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
  • Facilitar eines i habilitats bàsiques i maneig de situacions en diferents contexts.

Continguts:
Mòdul I: Una realitat desigual.
Mòdul II: Participar per transformar. Cooperació i Voluntariat.
Mòdul III: L’Educació per al desenvolupament (EpD) i la promoció d’una ciutadania global crítica, compromesa i organitzada.
Mòdul IV: La Cooperació Universitària al Desenvolupament (CUD). 

Programa del curs 

Metodologia:
La totalitat del curs es realitzarà a través de l'aula digital de la UIB mitjançant lectures, dinàmiques i recursos que fomentin la participació, el debat i l'experiència vivencial entre l’alumnat participant, amb l'ajuda dels i de les facilitadores de cada mòdul.

Professorat:
David Abril, educador i ex-director tècnic de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.

Judit Lozano Gutiérrez, educadora social i tècnica de projectes en Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Aina Gayà, membre de l’equip de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Per a l'obtenció del certificat de participació, totes les persones hauran de: participar activament en el desenvolupament de les activitats i fòrums plantejats per a cada mòdul, presentar les activitats sol·licitades i respondre el qüestionari de valoració personal del curs.

PLACES COBERTES

En el cas que hi hagi baixes de les persones que tenen plaça en el curs, aquestes places vacants es cobriran per estricte ordre d'inscripció a la llista d'espera.

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.