Càpsula formativa: el voluntariat en l'àmbit de la lluita contra la tracta de dones i nines amb finalitat d'explotació sexual

Aquesta càpsula formativa pretén acostar la realitat de la lluita contra la tracta de dones i nines amb finalitat d’explotació sexual i donar una formació bàsica a les persones que pensen fer o ja duen a terme un voluntariat en aquest àmbit, oferint una visió panoràmica global i local al respecte.

Els objectius principals de l’acció són donar resposta a les qüestions següents:

 • Quina és la situació internacional i a les Illes Balears? 
 • Quines eines hi ha per atendre les dones?
 • Quina tasca fan les entitats que treballen en l’atenció directa de dones i nines víctimes de tracta i quins programes de voluntariat impulsen?
 • Quin és el paper de les persones voluntàries?

 

Durada: 6 hores (presencials).
Places: mínim 15 persones inscrites. Màxim: 40 places.* 
* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de fer-lo en altres dates.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari.
Dates i horari de l’acció formativa: dilluns, 8, i dimarts, 9 d'octubre de 2018, de 17 a 20 hores.   
Lloc: aula 4, edifici Sa Riera.
 
Públic a qui s'adreça principalment: 
A totes lespersones interessades per dur a terme una aproximació formativa sobre la lluita contra la tracta de dones i nines amb finalitat d’explotació sexual per poder tenir els coneixements i les eines bàsiques per dur a terme un voluntariat en aquest àmbit.
 

Continguts: 

Anàlisi de la situació actual a les Illes Balears, a càrrec de Maria Magdalena Alomar, coordinadora de projectes, i Xisca Plasència, educadora social, de Casal Petit:

 • Definició de tracta
 • Pefil de víctimes de tracta
 • Necessitats de les víctimes
 • Explicació: què ofereix Casal Petit?
 • Principis d’actuació
 • El cas concret de Nigèria: Procés migratori de dones nigerianes a Mallorca
 • Voluntariat al Casal Petit
Marc internacional, a càrrec de Cristina Ramos, responsable d'àrea de sensibilització i Patricia Barranco, tècnica de cooperació i sensibilització de la Fundación de Solidaridad Amaranta.
 
 • Introducció: esclavitud del segle XX
 • Marc legal: Protocol de Palerm. Actes y actors, mitjans i explotació
 • Diferència entre tracta i tràfic
 • Pla integral de lluita contra la tracta de dones i nines amb finalitat d'explotació sexual 2015 - 18
 • Rutes i característiques
 • Detecció VS identificació
 • Formes de combatre la tracta
 • Enfocament d'ordre públic
 • Enfocament de drets humans
 • Fundació Amaranta: missió, visió i valors
 • Voluntariat internacional
   
Certificat d'assistència: per a aquelles persones que participin com a mínim en el 80 per cent de les hores de l'acció formativa.
 

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi i, en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió de futures accions formatives vinculades a l’OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.