Escoltar

Curs de formació en línia: Ús de xarxes socials en l'àmbit del voluntariat

 La formació “Ús de xarxes socials en l'àmbit del voluntariat”  és un curs en línia que està dirigit a a qualsevol persona interessada en la matèria, especialment a aquelles que desenvolupen tasques de comunicació en entitats. Pretén donar unes pautes bàsiques sobre les diferents possibilitats de difondre els missatges i les activitats de les entitats amb les quals es col·labora.

 Objectius: 

  • Evitar els estereotips a les xarxes socials entre els membres que treballen en l’àmbit del voluntariat.
  • Difondre la feina realitzada en l’àmbit del voluntariat a través de les xarxes socials.
  • Manejar diferents eines i utilitats que ens ofereixen les xarxes socials.
  • Crear contingut atractiu per donar major visibilitat a la feina i les experiències que volem compartir.
Durada: 10 hores.
Places: màxim 30 persones. 
Curs gratuït.
Dates i horari de l’acció formativa: 
De dilluns 16 a dissabte 28 de juliol de 2018.   
En línia.

  Programa

 

Contingut:

  • Bloc 1: La comunicació responsable i la marca personal.
  • Bloc 2: Les eines que ens ofereix Facebook.
  • Bloc 3: Twitter i Instagram, què són i què no són.
  • Bloc 4: Creació de contingut multimèdia per a xarxes.
  • Bloc 5: Com planificam una campanya a xarxes socials?

Metodologia:

Els conceptes a treballar es faran mitjançant recursos didàctics en línia. Les persones participants hauran de disposar de perfils creats a les tres xarxes socials que s’explicaran (Twitter, Facebook i Instagram). En cas de no tenir compte obert o de no voler utilitzar-lo per a aquest curs, l’alumna o alumne haurà de crear un perfil específic per fer les pràctiques del curs. La comunicació es desenvoluparà en un entorn virtual de docència Moodle i un grup de Facebook.

 Professorat:

  • Rosa Illa: tècnica del Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB.
Certificat d'assistència: Per a l’obtenció del certificat, totes les persones hauran d’haver participat activament a les tasques proposades i haver lliurat, almenys, 5 de les 6 pràctiques que es proposaran.
 

Inscripció tancada 

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi i, en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió de futures accions formatives vinculades a l’OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.