Com donar forma a la teva participació?. Passes per a la creació d'associacions.

govern de les illes balearsLes càpsules formatives del programa de formació de voluntariat pretenen oferir una formació transversal i d'utilitat a les persones que pensen fer o ja duen a terme un voluntariat, per aplicar tècniques i eines que poden ser d'utilitat en el dia a dia o que contribueixin a la reflexió de la tasca quotidiana com a voluntari/ària i la participació social. 

La participació social té moltes formes i una d'elles és a través d'associacions. En aquesta ocasió, i juntament amb el Consell d'Estudiants de la UIB, s'ha dissenyat aquesta càpsula formativa que tractarà com fer una associació, les principals passes per constituir-la, legalitzar-la, les diferències entre els diversos tipus d'entitats i les possibilitats de participació que ens ofereix la UIB. Treballarem els documents legals necessaris i els diferents registres on apuntar-se, segons l'àmbit que decidim treballar.

associa'tObjectius:

 • Conèixer les passes per donar forma jurídica a la nostra participació.
 • Elaborar els documents necessaris per legalitzar les associacions.
 • Identificar la documentació necessària per operar davant Hisenda i les administracions en general.
 • Registrar-se com associació per poder exercir la participació.
 • Diferenciar entre participació i representació.
 • Conèixer el Consell d'Estudiants de la UIB i les seves potencialitats.
 • Elaborar uns estatuts i formalitzar l'acte jurídic fundacional.

 

Durada: 6 hores
Places: mínim* 15 i màxim 30
* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de fer-lo en altres dates.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari.
Dates i horari de l’acció formativa:
25 i 26 d'abril de 2018, de 10 a 13 hores.
Lloc:
Aula AA12 del bloc A de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

 

Continguts:

 • Marc normatiu que regeix l'associacionisme, les fundacions, el tercer sector i el voluntariat.
 • Plantilla per elaborar els estatuts i l'acta fundacional. Com elaborar-los i personalitzar-los.
 • El Consell d'Estudiants: organització i participació.
 • Fonaments de la participació i com donar-li forma.
 • Participació i voluntariat. Diferències.

Metodologia:

La formació serà una combinació de la revisió didàctica dels continguts i unes pràctiques per assimilar millor els continguts. Alhora es resoldran els dubtes que l'alumnat plantegi.

Professorat:

Tomeu Moreno Caimari, treballador social de la Universitat de les Illes Balears. Representants del Consell d'Estudiants de la UIB.

Certificat:

 • Certificat d'assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores de l'acció formativa.
 • Reconeixement d'1 ECTS: per cada 25 hores realitzades de càpsules formatives (20 hores presencials i 5 de treball autònom) dins el curs acadèmic 2017-2018 (tant al primer com al segon semestre)  es podrà sol·licitar el certificat corresponent amb reconeixement d'1 ECTS. No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017).

 

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi i, en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió de futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.

 

 consell d'estudiants