Càpsula formativa de voluntariat en l'àmbit del dret a la salut

govern de les illles balearsLes càpsules formatives del programa de formació de voluntariat pretenen oferir una formació transversal i d’utilitat a les persones que pensen fer o ja duen a terme un voluntariat, per aplicar tècniques i eines que poden ser d’utilitat en el dia a dia o que contribueixin a la reflexió de la tasca quotidiana com a voluntari/ària. 

L'ambient polític, econòmic, social i físic condiciona la salut de les persones. Aquests determinants socials motiven injustícies, que afecten a tota la població i especialment a determinades persones que es troben en risc o situació de vulnerabilitat. A l'hora d'intervenir en l'àmbit de la salut, el dret a la salut hauria de ser el punt de partida de l’actuació de qualsevol persona voluntària i aquesta càpsula formativa pretén fer una aproximació a aquest enfocament.

Les actuals retallades pressupostàries afecten a les persones més vulnerables, allà i aquí, i suposen limitacions de drets bàsics, entre ells el dret a la salut, derivat de l’aplicació del RD 16/2012 que deixà excloses del sistema de sanitat pública a persones que es trobaven en situació irregular, entre altres. Després de 5 anys de la seva aplicació i regulacions autonòmiques segueixen trobant-se vulneracions al dret a la salut de moltes persones i amb elles mites i desinformacions que poden confondre a la població.

A aquesta formació s’analitzarà els determinants socials en el dret a la salut, entenent la salut des duna concepció més amplia que l’absència de malaltia, la importància de la sanitat universal i les barreres d’accés que trobem per a que el dret a la salut sigui real i efectiu a nivell estatal i autonòmic a les Illes Balears. S’analitzaran dades reals sobre l’accés a la salut i les vulneracions que es donen a la nostra societat; així com també s’analitzarà la situació dels medicaments i la necessitat d’exigir una reforma en el sistema d’innovació dels mateixos basada en la transparència de la industria farmacèutica.

El dret a la salut és un dret humà fonamental i la seva vulneració afecta a tota la societat, per això necessitem conèixer i difondre entre totes les persones la necessitat de que aquest dret sigui real i efectiu.

 

Objectius:

  • Conceptualitzar el dret a la salut i els determinants socials que hi influeixen.
  • Conèixer la situació del dret a la salut a Espanya i a les Illes Balears.
  • Analitzar la situació dels medicaments i la industria farmacèutica a Espanya.  
Durada: 4 hores
Places: mínim* 15
* En cas de no assolir el nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de fer-lo en altres dates.
Curs gratuït, en el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació Esports del Govern de les Illes Balears i la UIB en l'àmbit de la dinamització del voluntariat universitari.
Dates i horari de l’acció formativa: 12 de març de 2018, de 16 a 20 hores
Lloc:  Aula AB27, de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
Acció formativa organitzada per l'OCDS i inclosa dins la V Setmana Saludable i Sostenible de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible.
 
Continguts:
  • Introducció als determinants socials en el dret a la salut.
  • El dret a la salut, visió integral en la defensa del dret a la salut.
  • Barreres sobre el dret a la salut.
  • Veritats incomodes: vulneracions del dret a la salut a la nostra societat.
  • No és sà: la situació dels medicaments.

Metodologia:

Combinació d'exposició teòrica dels diferents continguts proposats, amb la visió, anàlisi i debat de la situació actual del dret a la salut en la nostra societat.

Professorat:

Impartit per Metges del Món - Illes Balears. Metges del Món és una associació internacional, humanitària i de voluntariat que treballa pel dret universal a la salut mitjançant l'atenció sanitària, el testimoni, la denúncia i l'acció política i social juntament amb les poblacions excloses, vulnerables o víctimes de crisis.

Certificat:

  • Certificat d'assistència: per aquelles persones que participin com a mínim en el 80% de les hores de l'acció formativa.
  • Reconeixement d'1 ECTS: per cada 25 hores realitzades de càpsules formatives (20 hores presencials i 5 de treball autònom) dins el curs acadèmic 2017-2018 (tant al primer com al segon semestre)  es podrà sol·licitar el certificat corresponent amb reconeixement d'1 ECTS. important No s'assignaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis de grau de Química, grau de Biologia, grau de Bioquímica i grau de Física (d'acord amb la resolució de la Comissió Acadèmica d'aquesta universitat, a la seva reunió del dia 25 d'octubre de 2017).

Inscripció
 

La inscripció al curs comporta el compromís d’assistir-hi, i en cas de no poder assistir-hi, s’ha de comunicar a l’OCDS amb la màxima antelació possible, per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa compta amb un finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d’exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.