Escoltar

Formació en cooperació al desenvolupament i solidaritat

Direcció General de Cooperació Convocatòria de 3 beques per a l’alumnat del curs d’especialista universitari/ària en cooperació per al desenvolupament de la UIB per realitzar pràctiques en països empobrits durant el curs acadèmic 2011-12 (tancada)

En el marc del Curs d’especialista universitari/a en cooperació per al desenvolupament es convoquen 3 beques per realitzar pràctiques en països empobrits.


 Videofòrum: Interferències

En el marc de les activitats del postgrau, es projectarà l’audiovisual Interferències. Tot seguit hi haurà un debat.

L’activitat tindrà lloc el 19 de març, de 17.30 a 19.30 hores, a la sala d'actes de Sa Riera.

Aquesta activitat està oberta al públic en general. És gratuïta i no cal fer cap inscripció.


Llistat de l’alumnat admès

A qui s’adreça: titulats/des universitaris/àries.

Criteris de selecció: es prioritzarà aquell alumnat que estigui fent feina en temes de cooperació, o que hagin fet feina en aquest àmbit. Es tindran en compte els anys d’experiència, així com la formació en cooperació.

Durada i calendari: 250 hores (de gener a setembre de 2012).

Lloc de realització:curs en línia amb 12 sessions presencials de 3 hores (de 16.30 a 19.30 hores) a l’edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma.

Sessions presencials: 12 i 13 de gener, 20 i 21 de febrer, 19 i 20 de març, 16 i 17 d'abril, 14 i 15 de maig, 11 i 12 de juny.

Places: mínim: 15 / màxim: 40 / El curs es farà sempre que s’assoleixi el nombre mínim d’alumnat previst.

Preu: el preu total del curs és de 600 euros. En el moment de la preinscripció s’abonaran 200 euros en concepte de preinscripció. Una vegada feta la selecció, l’alumnat admès al curs abonaran la quantitat pendent. No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia de l’alumne/a.

Finançament: curs finançat per la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

Metodologia: el programa d’Especialista Universitari/ària en Cooperació per al Desenvolupament és un curs en línia i s’estructura en diverses activitats formatives:

  1. Autoaprenentatge mitjançant l’estudi del material editat de cada mòdul que es lliurarà a l’alumnat a l’inici del curs i lliurements de les activitats proposades a cada mòdul dins els terminis establerts.
  2. Sessions presencials a l’inici de cada mòdul per introduir l’alumne/a en els continguts del mòdul: 12 sessions de 3 hores.
  3. Pràctiques formatives tutoritzades (55 hores) en ONG i entitats públiques, sobre les quals es presentarà una memòria de pràctiques al juny/setembre.
  4. Treball sobre cooperació per al desenvolupament (35 hores), que es lliurarà i presentarà al mes de juny/setembre. 

Preinscripció i matrícula. Període de preinscripció tancat.

Per formalitzar la matricula cal accedir a la pàgina web:http://campusextens.es, anar a Formació contínua i seleccionar el curs. En aquesta pàgina hi trobareu:
  • Formulari de matrícula.
  • Documentació que cal aportar.
  • Informació per formalitzar el pagament.
Serà requisit presentar curriculum vitae adjuntant els justificants que acreditin el treball, la formació en cooperació o el voluntariat en entitats o ONGD, si escau.
 
Nota: Només es considerarà com alumnat matriculat i se comunicarà el corresponent codi d’accés a l’aula virtual del curs, aquelles persones admeses que hagin efectuat el pagament de l’import corresponent i hagin lliurat la documentació sol·licitada. 

Per a més informació, consulteu el fulletó (les dates que aparèixen al fulletó NO són les correctes)