Cronologia

XI Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament. 2014-2015

Les accions descrites a continuació han obtingut un ajut, amb càrrec a la partida que la UIB dedica a cooperació al desenvolupament i solidaritat, en el marc de la XI Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament 2014 - 2015

 Accions executades:

Documents relacionats: