Cronologia

IX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament 2012-2013

 

Les accions descrites a continuació han obtingut un ajut, amb càrrec a la partida que la UIB dedica a cooperació al desenvolupament i solidaritat, en el marc de la IX Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament - 2012-2013:

Accions executades:

Documents relacionats: