Cronologia

XVII Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació

logo.jpg

per a la transformació social - 2021

Accions aprovades al segon termini:

Accions aprovades al primer termini:

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’ educació per a la transformació social, fomentant accions de formació, sensibilització i creació de materials didàctics en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat. Les accions han d’emmarcar-se en una de les tres línies estratègiques d’actuació establertes:

  1. Moviments Migratoris.
  2. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
  3. Sostenibilitat ecològica i salut.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la UIB dins un dels terminis establerts:

  • Primer termini: del 9 de febrer al 8 de març de 2021.
  • Segon termini: de l’1 al 30 de juny de 2021.

(Pots presentar la sol·licitud telemàticament des d'aquest enllaç)

Documents relacionats:

Resolució del segon termini - (10 de setembre de 2021)

Resolució d'ampliació de termini de resolució - (13 de juliol de 2021)

Resolució del primer termini - (7 de miag de 2021)

Bases de la convocatòria - (9 de febrer de 2021)

Formulari de sol·licitud

Model de pressupost

 

Publicacions destacades:

Pòster sobre l'anàlisi de la trajectòria de la convocatòria d'EpD presentat al VI Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (València, abril 2013) 

L'Educació per al Desenvolupament: una educació en valors ètics a les universitats 
(Article publicat a la revista ONGC 50, juny de 2012)
  

Consultau les convocatòries anteriors