Exposició: «Ser dona migrant i viure a Son Gotleu durant la COVID-19»

Lloc: Edifici Interdepartamental-II.
Dates: 28 de setembre a l’11 d’octubre de 2023.


Imarge del cartell Son Gotleu, barri del Llevant de Palma, és un dels més multiculturals i amb més densitat poblacional de la ciutat; hi conviuen persones de fins a 68 nacionalitats. La població migrant suposa al voltant d'un 35 per cent, entre les quals en destaca l'africana.

L'impacte de la COVID-19 ha estat especialment negatiu entre alguns grups humans per la vulnerabilitat socioeconòmica i per la dificultat d'accedir a fonts d'informació fiables. Aquestes dificultats s'agreugen quan coincideixen diverses condicions, com el gènere i la procedència.

A partir de l'estudi «Investigació sobre els efectes sociosanitaris de la COVID-19 entre la població migrant: l'exemple de Son Gotleu (Palma)», l'exposició itinerant Ser dona migrant i viure a Son Gotleu durant la COVID-19 pretén generar noves narratives al voltant de la dona migrant i valorar la salut comunitària i els resultats de la investigació.

Objectius

 • Despertar la curiositat i apropar la diversitat dels barris a la població per implicar-los i així eliminar prejudicis a través d'històries i emocions afins.
 • Transferir els resultats de la «Investigació sobre els efectes sociosanitaris de la COVID-19 entre la població migrant: l'exemple de Son Gotleu (Palma)» d'una manera útil per a la societat.

A qui va dirigit?
Alumnat, PAS, PDI i públic general.

Persones responsables:

 • Dra. Mireia Guillén Solà, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears.

Equip:

 • Dra. Mª de Lluc Bauzà Amengual, professora titular d'Escola Universitària del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears.
 • Dra. Patricia García-Pazo, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Universitat de les Illes Balears.
 • Dr. Oscar o. Santos Sopena, Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología. Universidad Politécnica de Madrid.
 • Dra. Macarena García-Avelló, Departamento de Filología. Universidad de Cantábria.
 • Ana Mascaró, Mediadora Cultural del Centre de Salut Son Gotleu de Palma.
 • Soufane Oulkadi-El Azizi, Mediadora Cultural del Centre de Salut Son Gotleu de Palma.
 • Anna Aguiló, Comunicadora Científica.
 • Flavia Gargiulo, Il·lustradora.

Entitats col·laboradores:

 • Universitat de les Illes Balears. Departament Infermeria i Fisioteràpia.
 • Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología.
 • Universidad de Cantábria. Departamento de Filología.
 • Servei de Salut de les Illes Balears-Atenció Primària.