Curs: «Prevenció de la conducta suïcida»

Lloc: Campus de Palma, Seu universitària d’Eivissa i Formentera i Seu universitària de Menorca.

El suïcidi és un problema social i de salut publica que excedeix el que és la salut mental. Identificar els factors de risc, així com els col·lectius vulnerables que tenen més predisposició al risc de suïcidi pot ajudar a prevenir-lo. A la vegada, per oferir atenció especialitzada al més aviat possible, és necessari conèixer els recursos de suport que hi ha a les Illes Balears.

El projecte ofereix una activitat formativa en prevenció de la conducta suïcida per a l’alumnat, que es pot incorporar a qualsevol de les assignatures de grau durant el curs acadèmic 2023-24.

S’ofereix una formació bàsica de sensibilització i maneig de la conducta suïcida que és d’interès per a qualsevol de les facultats de la UIB. Aquesta formació pot ser d’una o de dues sessions, amb una durada de dues hores cadascuna.

Programa

Formació 1: «Sensibilització en la prevenció del suïcidi: recursos de la comunitat»

Objectiu general:
Sensibilitzar el col·lectiu universitari en la prevenció de la conducta suïcida i desmitificar mites del suïcidi.

Objectius específics:
• Valorar la importància del problema del suïcidi.
• Identificar la conducta suïcida, els factors de risc i els factors protectors.
• Desmitificar les creences que hi ha a la societat sobre el suïcidi.
• Eliminar els sentiments de discriminació.
• Identificar els senyals d’alarma.
• Fomentar la cerca d'ajuda.

Continguts:
• Epidemiologia mundial a Espanya i a les Illes Balears.
• Conceptes: ideació suïcida, intent de suïcidi i mort per suïcidi.
• Mites més freqüents:
«Qui es vol suïcidar no ho diu», «Només se suïciden les persones amb problemes de salut mental», «Els intents de suïcidi són una forma de cridar d’atenció», «Les persones que se suïciden són egoistes», «Qui s’intenta suïcidar és valent», «Qui s’estima no ho fa», «Qui ho diu no ho fa»…
• Factors de risc i factors de protecció; grups de risc.
• Desencadenants i precipitants.
• Senyals d'alarma: directes i indirectes.
• Recursos de la nostra comunitat.

Metodologia:
Per aconseguir un aprenentatge significatiu i realista es fomentaran:
• Classes dinàmiques, participatives, amb llenguatge adaptat a l’alumnat jove.
• Debat per treballar mites amb l'alumnat. Es pretén obrir un debat individual i grupal durant totes les activitats.
• Mitjançant casos clínics s'aniran identificant els factors de risc i protectors dels grups de risc: universitaris, professionals sanitaris, col·lectiu LGTBI i dones que sofreixen violència de gènere, entre d’altres.
• Avaluació de l’aprenentatge.
 

Formació 2: «Maneig bàsic davant situacions de risc. Què fer i què no fer: comunicació i suïcidi»

Objectius generals:
• Entrenar intervencions bàsiques per al maneig de la persona amb conducta suïcida.
• Conèixer les recomanacions de l'OMS respecte a comunicació i suïcidi.

Objectius específics:
• Formar en les pautes bàsiques de maneig i atenció a la persona amb conducta suïcida en el mitjà universitari i social.
• Conèixer l'efecte Werther (contagi) i l’efecte Papageno (preventiu) quant a la conducta suïcida.
• Formar en «Què fer i què no fer» davant una persona en risc de suïcidi.
• Saber com s'ha de comunicar en suïcidi i com no. Prevenir vs. efecte contagi.
• Entrenar en rutes de derivació per atendre la conducta suïcida.

Metodologia:
Per aconseguir un aprenentatge significatiu i realista es fomentaran:
• Classes dinàmiques amb treballs individuals i grupals abans i durant la formació.
• L’alumnat treballarà els continguts a partir d'exercicis pràctics com notícies publicades a diaris sobre les morts per suïcidi.
• Sessions de simulació clínica per al maneig pràctic d'atenció a la persona en risc en context universitari.

 

Professorat:
Professionals especialitzats en atenció a la conducta suïcida que treballen activament en el tema. S’intentarà adequar el professorat a la disciplina que sol·liciti la formació.

A qui va dirigit?
Alumnat. Es prioritzaran les facultats que formen futurs professionals de l’àmbit social i sanitari.

Sol·licitud de participació en el programa

El professorat que vulgui incorporar aquesta formació i oferir-la a la seva assignatura ha de fer una sol·licitud a la responsable del projecte, Patricia García Pazo, a través de correu electrònic (<sensibilizacionsuicidiuib@gmail.com>), i posar en còpia el cap d’estudis de la seva facultat.
Important: per fer la formació 2 és necessari haver fet abans la formació 1.

Persona responsable:

  • Patricia García Pazo, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Equip:

  • Patricia García Pazo, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  • Elena Gervilla García, Departament de Psicologia.
  • Antonia Pades Jiménez, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  • Carmen Borràs Sansaloni, Departament de Psicologia.
  • Cristina Moreno Mulet, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  • Xandra González García, Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  • Lourdes Martín Verdera, alumna col·laboradora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
  • Yulena Muñoz Navarro, alumna col·laboradora del Departament de Psicologia.

Entitats col·laboradores