Pedagogia de la Terra. La Recuperació d'un Vincle

Lloc: Facultat d’Educació, (aula i lloc a facilitar a l’hora de la inscripció)
Dies: 3, 8, 10, 17 de novembre, i 13 i 15 de desembre de 2021
Dimecres 3 de novembre, de 16 a 19 h
Dilluns 8 de novembre 15 a 16 h - VIRTUAL
Dimecres 10 de novembre, de 16 a 19 h
Dimecres 17 novembre, de 16 a 19 h
Dilluns 13 de desembre, de 12 a 13 h - VIRTUAL
Dimecres 15 desembre, de 16 a 19 h
Durada: 14 hores

Amb aquest seminari, eminentment pràctic, es pretén recuperar i experimentar, de la mà de persones expertes i artistes, i a partir de les pròpies recerques autònomes, aquells sabers que provenen de l’entorn natural i que estan arraconats sota la cultura oficial, que prové principalment de la metròpoli. Es vol fer reviscolar, per tant, la vastíssima cultura que prové de les relacions de dependència amb la muntanya i amb la mar, totes tan properes i al mateix temps tan allunyades de la vida de les persones illenques.

  • Afavorir la comprensió dels recursos didàctics i pedagògics que existeixen en l’entorn natural i en les formes de vida. 
  • Recuperar els recursos estètics i pedagògics que ofereix la terra; i actualitzar la connexió amb els sabers agraris antics i contemporanis. 
  • Descobrir recursos sobre ecologisme i relacions sostenibles amb la natura, per aplicar a les aules d’infantil, de primària i secundària. 
  • Reflexionar sobre el deteriorament ambiental causat pel model de desenvolupament actual. 
  • Impulsar la consciència de la interdependència dels éssers humans amb la terra i la comunitat. 
  • Promoure un canvi d’actitud per integrar criteris de sostenibilitat i justícia social. 
  • Connectar-se amb les habilitats i valors ecosocials: intel·ligència emocional, corresponsabilitat, llibertat, inclusió. 
  • Utilitzar els llenguatges artístics com a mitjà de conscienciació mediambiental. 

cartell.jpg

Programa
Amb Julio Cantos: Agrojardineria didàctica. L’ambientalizatció de centres educatius com a aula externa
Mitjançant les xerrades i tallers amb Julio Cantos, tècnic agrònom de prestigi internacional reconegut en restauració del territori, agroforesteria anàloga, etc., es volen recuperar sabers dels quals han quedat desvinculades les generacions actuals i renovar aquesta connexió mitjançant els recursos pedagògics que ofereix la terra. Aquest descobriment de relacions amb l’entorn natural i la vida vol ser una recuperació dels gestos de proximitat amb el món, els seus ritmes, la respiració, i l’estètica i musicalitat que els expressa, acompanya i sosté.
Sessió 1: dimecres 3 de novembre, 16 a 19 h
Sessió 2: dimecres 10 de novembre, 16 a 19 h
  
Amb Sa Galania: Interdependències. Col·lectivitat i pràctiques artístiques en un ecosistema inestable
Mitjançant les xerrades i tallers amb Sa Galania, les artistes Mar Barceló i Rosa Garcia, dedicades a construir experiències educatives vinculades a les pràctiques artístiques contemporànies i que treballen a partir de processos col·laboratius, es vol desenvolupar un procés creatiu des d’una mirada compromesa i crítica, que generi propostes pedagògiques i artístiques que serveixin com a eines amb les quals es puguin treballar problemàtiques mediambientals.
Sessió 1: dimecres 17 novembre, de 16 a 19 h
Sessió 2: dimecres 15 desembre, de 16 a 19 h

Amb Francesc Vicens Vidal: El paisatge sonor perdut, una aproximació a les tonades del camp de Mallorca8 de novembre, de 15 a 16 h
Amb Irina Coromoto Capriles: Música i ecologia
13 de desembre, 12 a 13 h 
Aquests tallers tindran un complement específic d'art sonor i música que es desplegarà en dues conferències, que es faran en un entorn virtual per poder-les enregistrar i consultar: «Música i ecologia», impartida per la professora de la UIB Irina Coromoto Capriles, i «El paisatge sonor perdut, una aproximació a les tonades del camp de Mallorca», a càrrec del professor de la UIB Francesc Vicens Vidal. 

 A qui s’adreça? A alumnes universitaris, futurs mestres d’educació infantil i primària, i professionals en actiu

Places: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 35 places. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció.
* En cas que no arribi al nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de proposar-lo per a més endavant.

Persona responsable:
Magdalena Jaume Adrover, llicenciada en Belles Arts i doctora en Teoria i Història per la Universitat de Barcelona. És professora d'Educació Artística i Estètica, i de Projectes Artístics a la Universitat de les Illes Balears. És membre del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) i col·laboradora en el Grup d’Investigació Primera Infància (GIPI) de la UIB.
Aina Cassanyes Roig, professora de filosofia, IES Josep Font i Trias.

Persones convidades:
Julio Cantos Gázquez. Tècnic agrònom, jardineria ecològica. Especialitzat en disseny i gestió de jardins temàtics (plantes autòctones, comestibles, mel·lífers...) d’espais privats i públics: finques agroforestals i centres educatius de nivells diferents (infantil, primària, secundària i universitària).

Sa Galania (Rosa Garcia i Mar Barceló) és un organisme dedicat a construir experiències educatives vinculades amb les pràctiques artístiques contemporànies. Treballam a partir de processos col·laboratius a llarg termini i a partir d'accions puntuals amb la intenció de generar relacions i significats nous.

Inscripcions: inscripcions per correu electrònic a magdalena.jaume@uib.eu 

Certificat de participació. Les persones que vulguin obtenir un certificat d’assistència han de fer la inscripció en línia i han d’haver participat, com a mínim, en el 80 per cent de la durada total de l’acció. 

Finançat a càrrec del conveni signat amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

logo.jpglogo.jpg