Curs: «Vulnerabilitat al col·lectiu LGTBI: què hi ha darrere aquestes sigles?»

Dies, horari i durada: 
Taller: 4, 5, 6 i 7 d’octubre de 2021, de 9 a 14 h. Durada: 20 hores
Conferència: 7 d’octubre de 2021, de 16 a 17.30 h. Durada: 1,5 hores. Presencial i en línia: https://uibuniversitat.zoom.us/j/81298103686?pwd=OTVsWUxPTjdjYTNRRXlTbE14VWdqZz09
Lloc:
Taller:  Aules 3a i 3b de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda. 
Conferència: Aula AA02 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.


Taller per aprofundir sobre les distincions entre sexe i gènere, tot reflectint les dificultats a què s’enfronten les persones LGTBI en el dia a dia, i per veure com els i les professionals de la intervenció social poden contribuir (o no) a augmentar la seva vulnerabilitat. A més, hi haurà una relatoria gràfica, que té l’objectiu de fer visibles i extensibles els resultats del taller més enllà de les persones participants.

A banda, l’objectiu de la conferència és reflectir la diversitat afectiva i sexual, i la seva representació als mitjans de comunicació, a més de donar pautes per generar aliances amb actes quotidians.

cartell.jpg

Objectius del taller 

  • Adquirir coneixements sobre la diversitat afectivosexual, els estereotips del sistema sexe-gènere, i com afecten la construcció de la identitat de les persones.
  • Analitzar i integrar les emocions i sensacions derivades de la pertinença a un col·lectiu vulnerable. 
  • Adquirir mecanismes i estratègies per contribuir a combatre l’estigma i la vulnerabilitat de les persones LGTBI.
  • Conèixer i integrar eines per a una intervenció social amb persones LGTBI centrada en fortaleses.
  • Estimular la utilització de la corporalitat i el moviment per aprendre i integrar coneixements.

Objectius de la conferència 

  • Adquirir coneixements sobre la diversitat afectivosexual, els estereotips del sistema sexe-gènere, i com afecten la construcció de la identitat de les persones.
  • Reflexionar sobre la manera com els mitjans de comunicació contribueixen a mantenir els estereotips del sistema sexe-gènere.

Programa

TALLER: del 4 al 7 d’octubre, de les 9 a les 14 hores
Sessió 1. Distincions entre sexe i gènere. La corporalitat com a eina per integrar coneixements
Sessió 2. Posar-se en la pell de l’altre. Corporalitat i gènere
Sessió 3. Pors i gènere. Comprendre com afecta la corporalitat a la identitat
Sessió 4. Intervenció social amb persones LGTBI. Des d’on podem intervenir?

CONFERÈNCIA: «Diversitat afectiva i sexual, mitjans de comunicació i quotidianitat» 
Dia 7 d’octubre, de les 16 a les 17.30 h (possibilitat d’assistència presencial o virtual mitjançant la plataforma Zoom, enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/81298103686?pwd=OTVsWUxPTjdjYTNRRXlTbE14VWdqZz09)

A qui s’adreça?
El taller s’adreça principalment a la comunitat universitària, especialment a l’alumnat del grau de Treball Social, i, en segon lloc, a l’alumnat del grau d’Educació Social. També estarà obert a professionals de l’àmbit social.  
La conferència s’adreça principalment a la comunitat universitària, especialment a l’alumnat del grau de Treball Social i del grau d’Educació Social. També estarà obert a professionals de l’àmbit social.

Places al taller: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 25 places. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint l’ordre d'inscripció.
* En cas que no arribi al nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de proposar-lo per a més endavant.
Places conferència: màxim de 70 places presencials (en estricte ordre d'arribada) i 100 de virtuals (Zoom). 


Persona responsable: 
Tatiana Casado de Staritzky, diplomada en Treball Social (UIB). Màster en Intervenció Social amb Menors i Família (UIB). Màster en Intervenció Social a les Societats del Coneixement (UNIR). Postgrau en mediació intercultural i resolució de conflictes (UB). Doctora en Psicologia (UIB). Membre del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Laboral (UIB, premi Dialogus 2019). Imparteix docència de les assignatures Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques i Treball Social amb Xarxes i Sistemes Amplis, del grau de Treball Social (UIB). És la investigadora principal de l’«Estudi de validació de les mesures de retroalimentació sistemàtica de sistema PCOMS» i de «Generativitat en persones LGTBI de 50 anys i més».

Persones convidades:
Carmen Manuela Acereda, investigadora que transita entre el món acadèmic i el cultural. Les seves àrees d'especialització són les arts visuals i escèniques, la teoria crítica feminista i l'educació. Llicenciada en Història de l'Art per la UCM, forma part de l'associació La Lioparda Teatre, desenvolupant-hi projectes híbrids entre la perfomance, la semiòtica i la teoria crítica feminista. Especialista en la mediació i formació en l'àmbit educatiu. 

Leo Albuquerque Tudela, es defineix com actoriu, ni actor, ni actriu; performer en recerca constant de les escletxes del sistema binari. Representant de professorat de la Comissió d’Assessorament i Acompanyament LGTBI, creada per l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears. El 2014 s’inicià en el Teatre de les Oprimides, amb Manuela Acereda. Forma part de La Lioparda Teatre, desenvolupant-hi projectes híbrids entre la perfomance, la cultura visual, la teoria crítica feminista, la literatura, el teatre i el món audiovisual. 

 Jan Gómez Saiz, coordinadora tècnica de l’Associació Ben Amics (Associació LGTBI de les Illes Balears). Ha desenvolupat projectes varis des de l’any 2011, tant de formació i visibilització del col·lectiu LGTBI, com d’investigació (risc de suïcidi entre joves LGTBI, realitat educativa i laboral en persones trans*, entre d’altres). 

Natalia Fariñas Rebollo, llicenciada en Belles Arts. Ha rebut premis varis per la seva trajectòria artística, com el Premi Art Jove Mallorca 2019 o el Premi Fundació Antonio Pérez, el 2012. Ha fet la relatoria gràfica de la investigació Claustres Sense Armaris (Ben Amics i La Lioparda Teatre, 2020), així com la il·lustració i maquetació de el Protocol Trans* en l'àmbit educatiu (2021).

Entitats:
La Lioparda Teatre
La Lioparda Teatre neix el 2014 com a segell de la primera companyia de teatre transfeminista de Mallorca. Es constitueix vertaderament com a entitat legal (en forma d'associació) el 2017.
Una de les característiques fonamentals d'aquesta companyia que la fa referent transfeminista és que totes les integrants (escena, formació, gestió i producció) són persones amb diversitat sexual i/o de gènere, fet que impregna totes actuacions que duen a terme. D'aquesta manera, la temàtica principal de les seves obres i peces de teatre gira al voltant del gènere i la sexualitat: el cos, el qüestionament del binomi de gènere, la visibilització de la sexualitat lèsbica, la identitat trans, la transversalitat de les identitats LGTBIQ+ i la cooperació internacional, la marginalitat de les dissidències sexuals i el tràfic de dones per la seva explotació sexual. 

Inscripcions (tancades)

Certificat d’aprofitament (taller): Les persones que vulguin obtenir un certificat d’aprofitament n’han de fer la inscripció en línia i han d’haver participat, com a mínim, al 80 per cent de la durada total de l’acció i hauran de superar l’avaluació establerta.


#laliopardateatre #formaciolgtbi 

logo.jpg

Finançat a càrrec del conveni signat amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports.