Escoltar

Trobada: Diagnòstic Participatiu de Caire Comunitari: la Mediació Intercultural als Àmbits d'Educació, Salut i Serveis Socials

Lloc: aquesta activitat es farà a través de l’aplicació Zoom. Per rebre’n l’accés, cal haver-s’hi apuntat a través del formulari.
Dates: 15, 18 i 19 de maig del 2020
Horari: de 12 a 13.30 hores
Durada: 5 hores
Places: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 50 places. S'amplien les  places a 80, inscripcions abans de dia 12 de maig. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció. * En cas que no arribi al nombre mínim de places, la formació es cancel·larà i es valorarà de proposar-la per a més endavant.
 Cartell de la trobada
Aquesta trobada té l’objectiu d’elaborar un diagnòstic participatiu sobre l’estat de la qüestió dels processos d’assentament de la població immigrant: les seves necessitats i problemàtiques socials. Es farà partint de l’aportació de professionals dedicats a la mediació i integració socials en els àmbits de l’educació, la salut i els serveis socials des d’un caire comunitari i contraposant realitats distintes, però a la vegada amb elements comuns: la barriada de Son Gotleu de Palma i el municipi d’Inca. Durant tres dies i en taules diferents, es treballaran en el marc de dos contextos geogràfics molt concrets i amb característiques pròpies, però també comunes: el municipi d’Inca i la barriada de Son Gotleu de Palma. La contraposició i juxtaposició d’ambdues realitats des de diferents enfocaments permetrà analitzar i proposar sinergies que permetin superar les febleses detectades.
 
 
Persona responsable:
 
 • Carlos Vecina Merchante. Alumne d’Educació Social.
Persones convidades:
 
 •  Elena Carlos Heras. Mediadora intercultural. Ajuntament d’Inca.
 •  Víctor Eguriase Uwagba Onome. Mediador intercultural.
 •  Kahlil Mzouri. Mediador intercultural de l’àmbit sanitari.
 •  Aina Mascaró Garcia. Mediadora intercultural i coordinadora de mediació d’atenció primària.
 • Asunción Gallardo Bonet. Directora del CEIP Gabriel Vallseca (Palma).
 • Mercè Morey López Professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 • Margalida Rosselló Alemany Directora del CEIP Llevant (Inca).
 • Tarsís Leonés Carbonell Educadora social del GREC.
 • Elena Quintana Murci. Professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 • Olaya Álvarez García Professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 • Margarida Vives Ramis Treballadora social de l’Hospital d’Inca.
Inscripcions tancades*
 
* Inscripcions: les persones inscrites rebran un correu trenta minuts abans que comenci l’activitat amb un enllaç per accedir a la plataforma. Certificat d’assistència o d’aprofitament: les persones que vulguin obtenir un certificat d’assistència s’hi han d’haver inscrit en línia i han d’haver participat, com a mínim, al 80 per cent de la durada total de l’acció. La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi i, en cas de no poder ferho, ha de ser comunicat a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa té finançament públic i no comunicar la renúncia pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui beneficiar-se’n.
 
Recursos una vegada realitzada l'acció
 

Reforzar la acción comunitaria frente a la pandemia del COVID-19

El daño está hecho

Tras la aplicación del RD16/2012 que excluye a las personas indocumentadas de la atención por el sistema sanitario, un grupo de profesionales del centro de salud Son Gotleu, en Mallorca, se preguntan qué habrá sido de sus pacientes. Este video muestra los resultados de esta investigación. Proyecto subvencionado por el Govern de les Illes Baleares. Atención Primària de Mallorca. Con la colaboración de Médicos de Mundo, Cáritas y Casal Petit. Equipo Investigación: Beatriz Alonso Reyes (IP), Francisca Bestard Reus, Raquel Basquero Alvarez, Soufane Oukladi El Azizi, Gemma Lorente Fernandez, Sebastià March, Ana Mascaro Garcia, Damiana Perez Mariano, Trinidad Planas Juan, Carolina Garcia Peraire, Alfonso Villegas Rey. VIDEO PRODUCIDO POR Sebastia March Llull. GUIÓN Sebastià March, Marina Pérez Trigueros. REALIZACIÓN Y MONTAJE AUDIOVISUAL Marina Pérez Trigueros. POSTPRODUCCIÓN Belén Ortega Embid. MÚSICA "Broken Space"Nuform ,"Dance of the Defeat" Bootleg Sister.

(Imatge 1, Imatge 2, Imatge 3, Imatge 4) del CEIP Gabriel Valseca (Palma). Les compartim perquè vegeu com actua l'escola: com organitza el material per repartir-lo a les famílies, com crea continguts, etc. No han aturat durant el confinament i són un exemple de centre.