Escoltar

Curs: Expressió Artística i Gènere. Eines Creatives per a la Coeducació

Us convidam a participar en el curs Expressió Artística i Gènere. Eines per a la Coeducació. En aquesta formació s’analitzaran les construccions socials de gènere i s’exploraran diferents formes d’expressió artística que permeten visibilitzar les opressions que generen i alhora crear relats alternatius que promoguin l’equitat entre sexes i la diversitat d’identitats. Les persones participants adquiriran eines pedagògiques creatives per a la coeducació, aplicables a qualsevol àmbit de la tasca docent i artística.

Dades generals (AJORNAT)
Dates: dies 4, 11, 18 i 25 de maig, i 1 de juny de 2020
Durada: 15 hores
Horari: de 18 a 21 hores
Lloc: aula gran (AVC04), Seu universitària d’Eivissa i Formentera (antic edifici de la Comandància, carrer del Calvari, 1 Eivissa)
Places disponibles: 20. Les persones externes a l’assignatura vinculada cal que s’hi inscriguin prèviament a través de la web de l’OCDS.

 
Programa

S’hi tractaran els continguts interrelacionats següents:

  • Els estereotips de gènere i la seva influència en les diferents esferes de la nostra vida social
  • La construcció de les identitats de gènere. Identitat sexual. Construcció de la masculinitat i la feminitat hegemòniques
  • Les violències masclistes. La colonització del cos de la dona i la cosificació de la dona; la concepció patriarcal de l’amor i la sexualitat. Dels cànons de bellesa i la maternitat obligada a l’assetjament quotidià i les agressions sexuals
  • Diversitat sexual i llibertat versus binarisme i patriarcat
  • L’androcentrisme i la invisibilització de les dones en l’art

 Aquests continguts els treballarem fonamentalment a partir d'activitats pràctiques que estimulin el pensament crític i la creativitat de l’alumnat a través de l’experimentació amb diferents eines artístiques: creació d'escenes teatrals i interpretacions, escriptura, música, dibuix, fotografia i audiovisuals, debat i diàleg intergenèric, dinàmiques interactives i tècniques pròpies del teatre de l'oprimit (arsenal de jocs del teatre de l’oprimit, teatre imatge, teatre fòrum i estètica de l’oprimit).

Paral·lelament, explorarem la manera com diferents artistes contemporànies han tractat aquestes temàtiques a través de la seva obra plàstica, visual i/o interpretativa. Totes aquestes vies d’expressió artística seran un canal per a la reflexió i la creació col·lectives al voltant de la construcció social del gènere. Així, les persones participants tindran l’oportunitat de generar petites obres d’art que mostrin diferents opressions i violències sexistes o bé que incitin a la construcció de relats alternatius més oberts a la diversitat i basats en la no-discriminació.

A qui va dirigit?

El curs va dirigit específicament a l’alumnat de l’assignatura Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica en l’Escola Primària, del Grau d’Educació Primària.

Queda obert també a altres persones interessades fins a cobrir totes les places.

És especialment recomanat per a: alumnat i professionals d’educació primària, educació infantil, educació social, alumnat del Màster Universitari de Formació del Professorat, dinamitzadors d’activitats culturals i artístiques, professors de teatre, etc.

Persona responsable de l’acció: Daniel Castilla Núñez

Professorat / persones expertes convidades: Beatriz de Astorza Vergara, de l’entitat El Xiringuito Teatre i Comunitat.

Per a més informació, consultau: <https://www.facebook.com/ElXiringuitoteatre/>

Inscripcions obertes pròximament

Certificat d'assistència. Les persones que desitgin obtenir un certificat d’assistència han de fer la inscripció en línia i assistir, com a mínim, al 80 per cent de les hores del curs.

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi i, en cas de no poder fer-ho, ha de ser comunicat a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa té finançament públic i no comunicar la renúncia pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui beneficiar-se’n.

Logo el xiringuito