Curs «Igualtat i polítiques públiques: Com mesurar l'impacte de gènere?»

Lloc: En línia, a través de l'aplicació Zoom.
Dates: 27 i 28 de gener, i 4 i 5 de febrer de 2021
Horari: 27 de gener, de 16 a 19 hores, i 28 de gener i 4 i 5 de febrer de 16 a 20 hores
Durada: 15 hores

La realització d'aquest curs queda subjecte a les condicions derivades de la COVID-19, que poden modificar-ne les activitats i/o les dates, si és necessari.

El Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de la UIB (LIDIB: lidib.uib.cat), amb el suport de la Direcció General de Cooperació, organitza aquest curs per formar l’alumnat i altres col·lectius interessats en la realització dels informes d'impacte de gènere de les polítiques públiques com a eina fonamental per promocionar la igualtat de gènere en la nostra societat. La idea és poder formar persones que puguin realitzar aquests informes per a l'Administració, principalment municipal i autonòmica, pal·liant així a la manca de persones capacitades per dur a terme aquesta tasca a les Illes Balears. L'objectiu final és poder aconseguir l'efectiva incorporació dels objectius d'igualtat en les polítiques públiques, un objectiu fonamental i d’obligat compliment. Després d'una sessió introductòria, de caràcter més teòric, les sessions següents es desenvoluparan seguint una metodologia eminentment pràctica.

cartell.jpg

Programa

SESSIÓ 1. Marc conceptual i normatiu de la igualtat de gènere en els àmbits internacional, nacional i autonòmic. Dra.Margalida Capellà i Roig i Dra. Maria Ballester Cardell.27 de gener, de 16 a 19 h.

 • Marc conceptual i normatiuinternacional i europeu
 • Marc conceptual i normatiunacional i autonòmic

SESSIÓ 2. Informes sobre l'impacte de gènere de les disposicions de caràcter normatiu. Dra. Mònica Gelambí Torrell.28 de gener, de 16 a 20 h.

 • Conceptes clau i procediments per analitzar l'impacte de gènere en disposicions de caràcter normatiu.
 • L'informe d'impacte de gènere: estructura i contingut. Exemples concrets de bones i males pràctiques en la redacció d'informes.
 • Exercici pràctic: elaborar una part d'un informe d'impacte de gènere d'una disposició normativa.

SESSIÓ 3. Gènere i pressuposts: com elaborar els informes d'impacte de gènere d'uns pressuposts? Sra. María Concepción Torres Díaz.4 de febrer, de 16 a 20 h.

 • Conceptes clau i procediments per analitzar l'impacte de gènere en els pressuposts.
 • L'informe d'impacte de gènere: estructura i contingut. Exemples concrets de bones i males pràctiques en la redacció d'informes.
 • Exercici pràctic: analitzar l'impacte de gènere d'uns pressuposts.

SESSIÓ 4. Gènere i cooperació per al desenvolupament: com elaborar i avaluar projectes de cooperació amb perspectiva de gènere? Sra. Yenifer García Calatayud.5 de febrer, de 16 a 20 h.

 • Conceptes clau i procediment d'elaboració de projectes de cooperació per al desenvolupament amb perspectiva de gènere.
 • Estudi de projectes concrets que incorporen la perspectiva de gènere.
 • Exercici pràctic: avaluar projectes de cooperació des d'una perspectiva de gènere.

A qui s’adreça?
El curs s’adreça a l’alumnat de la UIB, al PDI, personal tècnic de l'Administració autonòmica i local, personal tècnic d’entitats lligades a la cooperació internacional, i a qualsevol altra persona que vulgui formar-se en aquest àmbit.

Places: mínim de 15 persones inscrites* i màxim de 30 places. Hi tindrà preferència la comunitat universitària en actiu i es reservaran places per a exalumnes i altres persones interessades, seguint estrictament l’ordre d'inscripció.
* En cas que no arribi al nombre mínim de places, el curs es cancel·larà i es valorarà de proposar-lo per a més endavant.

Persona responsable: Dra. Valentina Milano, Professora de Dret Internacional Públic i secretària del LIDIB, UIB.

Persones convidades:
Dra. Margalida Capellà i Roig, professora de Dret Internacional Públic i directora del LIDIB, UIB.

Dra. Maria Ballester Cardell, professora de Dret Constitucional i subdirectora del LIDIB, UIB.
Dra. Mònica Gelambí Torrell, especialista en polítiques d'igualtat de gènere, Atena Gender Consulting, Tarragona.
Sra. María Concepción Torres Díaz, professora a la Universitat d'Alacant i advocada especialista en gènere.
Sra. Yenifer García Calatayud, experta en gènere i cooperació de Hegoa, Institut d'Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional, Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Places exhaurides.

Certificat d’aprofitament. Les persones que vulguin obtenir un certificat d’aprofitament han de fer la inscripció en línia, han d’haver participat, com a mínim, al 80 per cent de la durada total de l’acció i hauran de superar l’avaluació establerta per la professora responsable.

Pàgina web/bloc/xarxes socials/etiqueta (#):
https://lidib.uib.es
@LidibUib
logo.jpg

Finançat a càrrec del conveni signat amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

logo.jpg