Escoltar

¿Qué hay entre esos cartones?

En un context d'agitació social, en què es posen en dubte i es reclamen drets bàsics que socialment creiem que hem assolit, continua essent ignorada la realitat de moltes persones que es troben en una de les pitjors situacions d'exclusió existents: el sensellarisme o, el que és el mateix, no tenir ni un sostre ni una llar, i passar els dies i les nits al carrer.

La realitat social a les Illes, amb un mercat d'habitatge (compra, venda i lloguer) despietat i malvat, ens mostra que més de dues-centes persones pernocten al carrer un dia qualsevol a Palma, una xifra que, segons el cens de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), no atura d’augmentar.

El dia 26 de febrer es va fer una representació/exposició localitzada a diferents punts del campus universitari amb la finalitat de despertar consciències i veure la reacció que generava trobar una persona dormint o vivint entre cartons a un lloc allunyat de la ciutat, i adonar-nos que una situació d'aquest tipus és totalment sorprenent i inusual. A més, es va fer precisament al campus de la Universitat, on es divulguen i s'imparteixen pensaments i coneixements socials, jurídics, sanitaris..., que totes les ètiques professionals reflecteixen, però que després costa posar en pràctica amb persones en situació d'exclusió.

Volem destacar que, de totes les persones que hi havia en aquell moment, tan sols dues es varen aturar.

Els pròxims dies es farà públic l’audiovisual derivat d’aquesta acció, que ens permetrà analitzar:

  • La sensibilització i visibilització del fenomen del sensellarisme i les diferents situacions d’exclusió
  • La lluita contra els prejudicis

Persona responsable de l’acció: Alfonso López Bermúdez