Escoltar

Curs: "Expressió artística i gènere. Eines creatives per a la coeducació"

Us convidam a participar en el «Curs d’expressió artística i gènere. Eines per a la coeducació». En aquesta formació s’analitzaran les construccions socials de gènere i s’exploraran diferents formes d’expressió artística que permeten visibilitzar les opressions que generen i alhora crear relats alternatius que promoguin l’equitat entre sexes i la diversitat d’identitats.

Les persones participants adquiriran eines pedagògiques creatives per a la coeducació, aplicables a qualsevol àmbit de la tasca docent i artística.

Dades generals:

Data: 29 d’abril i 6, 13, 20 i 27 de maig de 2019
Durada: 15 hores
Horari: de 18 a 21 hores
Places disponibles: 20
Lloc: Aula gran de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (antic edifici de la Comandància, carrer del Calvari, 1 Eivissa).

 

.

Programa

S’hi tractaran els continguts interrelacionats següents:

  • Els estereotips de gènere i la seva influència en les diferents esferes de la nostra vida social.
  • L’amor romàntic i la seva vinculació amb la violència de gènere.
  • La colonització del cos de la dona. Dels cànons de bellesa i la maternitat obligada a l’assetjament quotidià i les agressions sexuals.
  • La construcció de les identitats de gènere. Identitat sexual. L’expressió de la masculinitat i la feminitat. Pressions dels antics models i noves construccions.
  • La sexualitat. Diversitat sexual i llibertat vs binarisme i patriarcat.
  • L’androcentrisme i la invisibilització de les dones en l’art.

Aquests continguts es treballaran a partir d'activitats pràctiques que estimulin el pensament crític i la creativitat, i, de manera paral·lela, explorarem la manera com diferents artistes contemporànies han tractat aquestes temàtiques en la seva obra plàstica, visual i/o interpretativa.

Els recursos i activitats que es faran servir parteixen fonamentalment del teatre de l’oprimit. Es tracta d’una metodologia desenvolupada i sistematitzada pel dramaturg Augusto Boal, que proporciona una gran quantitat de tècniques creatives per als processos comunitaris i educatius que cerquen transformar la realitat social.

Algunes d’aquestes tècniques són:

  • Arsenal de jocs del teatre de l’oprimit: jocs de teatre físic i d’expressió corporal, jocs teatrals de desmecanització del cos, activació dels sentits, concentració, coordinació i ritme, observació, de reconeixement de l’entorn, i dinàmiques de grup cooperatives.
  • Teatre imatge. Tècnica del teatre de l’oprimit que utilitza l’expressió corporal i facial com a vehicle de comunicació.
  • Teatre fòrum. Tècnica fonamental del teatre de l’oprimit que té com a objectiu la reflexió i la cerca de solucions i alternatives a situacions d’opressió i dificultat social, mitjançant la creació col·lectiva d’escenes i personatges basats en les pròpies vivències.
  • Estètica de l’oprimit. Tècnica del teatre de l’oprimit que fusiona el teatre amb altres formes d’expressió artística, com la pintura, l’escultura, l’escriptura, la música o la dansa i les integra en el procés creatiu teatral.

Totes aquestes formes d’expressió artística seran un canal per a la reflexió i la creació col·lectives al voltant de la construcció social del gènere. A través d’aquestes tècniques les persones participants tindran l’oportunitat de generar petites obres d’art que visibilitzin diferents opressions i violències sexistes o bé que incitin a la construcció de relats alternatius més oberts a la diversitat i basats en la no discriminació.

Persona responsable de l’acció: Daniel Castilla Núñez

Professorat / persones expertes convidades: Beatriz de Astorza Vergara, de l’entitat El Xiringuito Teatre i Comunitat.

Per a més informació, consultau: <https://www.facebook.com/ElXiringuitoteatre/>

 

Certificat d'assistència. Les persones que desitgin obtenir un certificat d’assistència han de fer la inscripció en línia i participar com a mínim en el 80 per cent de les hores del curs.

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i, en cas de no poder fer-ho, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa gaudeix de finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.