Escoltar

Processos migratoris: causes globals, conseqüències individuals i comunitàries a l'origen i a la societat d'acollida

Us convidam a participar a les jornades «Processos migratoris: causes globals, conseqüències individuals i comunitàries a l’origen i a la societat d’acollida», organitzades per Mercè Morey, professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, amb la col·laboració del grup de recerca Educació i Ciutadania (EiC) i el suport del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació i Finançades, en el marc de la XV convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per al desenvolupament per a una ciutadania global, 2018-19.

 Dades generals:

Dates: 13, 20, 27 de març, i 3 i 10 d’abril de 2019
Durada total: 10 hores
Horari: de 17 a 19 hores
Places: 70 places.
Lloc: aula AB22 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

 

.

Continguts:

Amb aquestes jornades s’abordarà la temàtica de les migracions i la sostenibilitat, tant des del punt de vista del coneixement de comunitats locals i la seva forma de vida i producció econòmica en condicions d’estabilitat i d’equilibri dels models tradicionals, com des de la perspectiva del ressò global i dels sistemes desestabilitzadors d’aquests equilibris (sistemes que avui en dia provoquen la destrucció de les economies globals i la necessitat consegüent d’emigrar als països industrialitzats). Igualment, es tractarà el procés d’assentament a les societats de destinació, com es viu a l’àmbit local, comunitari i personal l’entrada de població immigrant d’altres països i com són les experiències, barreres, problemes, necessitats, superacions, a les quals s’enfronten aquestes persones migrades nouvingudes i les comunitats d’acollida. A partir, de fet, d’aquestes sinèrgies, la diversitat religiosa i cultural seran un altre dels punts a destacar; s’abordaran experiències implementades en un context proper, com és el de Catalunya, que compta amb un important nucli de població musulmana assentada des de fa dècades i on també es troben experiències interculturals d’interès i un moviment de lluita per fer visible la diversitat religiosa i el grau d’implantació als centres educatius.

Per acabar, una vegada s’hagin implementat les quatre sessions de ponència i debat, amb els/les estudiants assistents al curs es durà a terme un taller participatiu en el qual se’ls proposarà d’arribar a conclusions i propostes d’acció consensuades sobre tres factors essencials: a) elements que mantenen una comunitat tradicional al seu context més proper; b) elements distorsionadors que obliguen a la migració a causa de la destrucció d’equilibris productius a les comunitats d’origen; c) la complexitat de la inclusió en el marc de les societats d’acollida i les barreres que s’han de superar (personals, culturals, religioses, axiològiques, etc.).

El producte final serà un pòster amb un recull d’aquestes conclusions i propostes elaborades pels alumnes (amb l’aprovació i el consentiment dels i de les participants), que podrà ser exposat tant al Campus de la UIB com a les seus de la UIB a Menorca i a Eivissa.

Objectius:

 • Evidenciar els elements característics d’una comunitat tradicional i l’equilibri amb el medi.
 • Analitzar els factors globals, sociopolítics i econòmics de les relacions nord-sud (factors generadors de pobresa, injustícia social i migracions internacionals consegüents).
 • Conscienciar sobre els processos psicosocials, econòmics i culturals relacionats amb les migracions, així com sobre les relacions (barreres i dificultats, però també recursos i nexes d’unió) entre les persones immigrants i les societats d’acollida.

Programa:

 1. La realitat d’una comunitat tradicional amb un sistema productiu entre el conreu farratger i l’horticultura, els riscos i amenaces per la seva sostenibilitat com a comunitat (el cas de Berefet i altres pobles de Gàmbia). Ponent: Concepció Pou.
 2. Quan els problemes globals i la globalització incideixen en l’àmbit local dels països empobrit, minven les condicions de subsistència dels pobles i la seva població es veu obligada a emigrar. Ponent: Concepció Pou.
 3. Les situacions a les quals han de fer front les persones nouvingudes a la nostra societat, experiències vitals de persones immigrades en situació de vulnerabilitat social. Ponent: Víctor Eguriase Uwagda Onome.
 4. Les confluències culturals i religioses en una societat de cada vegada més multicultural. On queden les arrels identitàries de les persones immigrades a la societat de destinació: estratègies, limitacions, regulacions legislatives, la realitat en la pràctica. Xerrada centrada en la comunitat musulmana. Ponent: Núria Llevot.
 5. Es finalitzarà amb un treball com a taller pràctic amb l’alumnat participant, a càrrec de la directora del curs (Mercè Morey) i del coordinador de les sessions formatives (Carlos Vecina). Aquest taller comptarà també amb la participació de la resta de membres de l’equip sol·licitant (Olaya Álvarez i Jordi Vallespir) per a una major dinamització de l’activitat i consistirà a fer grups de treball entorn a:
  1. La identificació de les causes i les conseqüències que incideixen en l’àmbit local de la comunitat d’origen, produint bona part dels moviments migratoris actuals.
  2. Les condicions en què es troba una part d’aquesta població en la societat de destinació, factors psicosocials, culturals, d’identitat, d’integració, barreres que dificulten la seva vida diària, oportunitats, fortaleses, etc.
  3. Propostes de canvi/millora des d’una perspectiva socioeducativa i centrades, principalment, en el desè i onzè objectius del desenvolupament sostenible (reducció de la desigualtat a i entre els països i ciutats i comunitats sostenibles) i en les fites proposades en el marc d’aquests dos objectius.

Persona responsable de l’acció: doctora Mercè Morey

Coordinador: doctor Carlos Vecina

Professorat:

 • Membres de l’equip sol·licitant: Dr. Carlos Vecina, Dr. Jordi Vallespir i Dra. Olaya Álvarez.
 • Persones expertes convidades: Concepció Pou, Víctor Eguriase Uwagda i Dra. Núria Llevot.

Certificat d'assistència: les persones que vulguin obtenir un certificat d’assistència han de fer la inscripció del curs en línia i participar com a mínim en el 80 per cent de les hores del curs.

 

La inscripció al curs comporta el compromís d'assistir-hi, i, en cas de no poder fer-ho, s'ha de comunicar a l'OCDS amb la màxima antelació possible per facilitar que hi accedeixin altres persones interessades. Aquesta acció formativa gaudeix de finançament públic, i no comunicar-ho pot ser causa d'exclusió en futures accions formatives vinculades a l'OCDS. Comptam amb la vostra col·laboració perquè tothom pugui sortir-ne beneficiat.