XIX Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social - 2023

.jpg

La present convocatòria té la finalitat d'atorgar ajuts als membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) de la UIB per dur a terme accions d’educació per a la transformació social, fomentant accions de formació, sensibilització i creació de materials didàctics en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament i la solidaritat.

Si bé no de forma excloent, la convocatòria prioritza les temàtiques següents:

  • Drets humans: moviments migratoris.
  • Economia social: consum responsable, compra pública ètica, economia circular i comerç just.
  • Sostenibilitat de la vida: acció pel clima i transició energètica.

Els dos terminis per presentar sol·licituds són els següents:

  • Primer: del 23 de novembre de 2022 al 13 de gener de 2023.
  • Segon: del 20 de març al 28 d’abril de 2023.

La presentació de sol·licituds es farà de manera telemàtica, mitjançant una instància genèrica, en la qual s’ha de seleccionar l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat com a «Òrgan de destí» de la sol·licitud.

Per poder accedir al tràmit, s’ha de disposar de credencials corporatives de la UIB o bé identificar-se mitjançant Cl@ve (Cl@ve PIN, Cl@ve permanent, certificat electrònic o DNI electrònic). Per poder signar la instància general s’ha de disposar d’un certificat electrònic vàlid.

Accions aprovades al primer termini:

Accions aprovades al segon termini:

Documents relacionats:

Bases de la convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de pressupost
Resolució convocatòria (primer termini)

Resolució convocatòria (segon termini)

 

Consultau les convocatòries anteriors