Beques de pràctiques per a estudiants/es de la UIB 2017-18

La present convocatòria sorgeix en desenvolupament del Conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació universitària al desenvolupament.

Facultat d’Educació

Ref.EstudisProfessor/a Tutor/aTipusCrèditsInstitucióDurada PràctiquesPlaces
AMestre  Maribel PomarPràcticum18-24 ECTSCIDE-Xarxa de les escoles alternatives del Perú

90 dies

juliol-setembre 2018

3

BMestre Primària

Lucía Buil

Pràcticum9 ECTS

Centro educativo para niños sordos “Effetah”, Tànger,  Marroc

60 dies març-maig 2018

3

CMàster Educació InclusivaPràctiques i Treball Fi de Màster9 ECTS
DEducació Social

Sebastià Verger

Pràcticum24 ECTS

Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú.

60 dies

Període indeterminat

3

EMàster Educació InclusivaPràcticum i Treball Fi de Grau15 ECTS 60 dies
juliol-agost 2018
F

 

Educació Social

M. Antònia GomilaPràctiques externes24 ECTS

 

Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores

(CANAT) Piura, Perú.
60 dies febrer-juny 20182
GMàster Intervenció socio-educativa amb menors i famílies

 

Lluís Ballester

Rosario Pozo
Pràctiques i Treball Fi de Màster15 ECTS60 dies juliol-setembre 20182
H

 

Educació Social

Sebastià VergerPràcticum24 ECTSWAYRA, Cusco, Perú60 dies febrer-juny 20182

Facultat de Psicologia

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
I Psicologia Carmen Ramis Pràcticum 12 ECTS Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú 60 dies febrer-maig 2018 2

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

Ref. Estudis Professor/a Tutor/a Tipus Crèdits Institució Durada Pràctiques Places
J Infermeria Berta Artigas Pràctiques externes 12 ECTS Universitat Estatal de Bolivar, Guaranda, Equador 60 dies abril-juny 2018 4
K Fisioteràpia Elisa Bosch Pràctiques externes I 12 ECTS Dangme East District Hospital, Accra, Ghana 60 dies juliol-setembre 2018 2