Beques de prÓctiques per a alumnat de la UIB 2018-19

La present convocatòria sorgeix en desenvolupament del Conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears en matèria de cooperació universitària al desenvolupament.

Facultat d'Educació

Ref. Estudis Tutor/a Tipus N. crèdits Institució Durada Places disponibles
A Mestre Carme Pinya Pràcticum 3-6 24 ECTS CIDE-Xarxa de les escoles alternatives del Perú 90 dies juliol - setembre 3
Pràcticum II 18 ECTS
B Mestre Primària (menció en suport educatiu o en audició i llenguatge) Lucía Buil Legaz Pràcticum 9 ECTS Centro educativo para niños sordos "Effetah", Tànger, Marroc 60 dies abril - maig 4
C Màster en Educació Inclusiva Pràctiques externes 6 ECTS
D Educació Social
Sebastià Verger
Pràcticum 24 ECTS

Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú

o WAYRA, Cusco, Perú

60 dies període indeterminat*
6
E Pedagogia
F Màster en Primera Infància TFM 9 ECTS
G Pedagogia Bárbara de Benito Pràctiques externes 24 ECTS Unidades Académicas Campesinas: Pucarani, Batalles, Tiahuanacu i Escoma, Bolívia 90 dies
juny - setembre
2
TFM 6 ECTS


H

Màster en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement
Jesús Salinas Pràcticum Màster 6 ECTS 60 dies
Període indeterminat preferiblement entre gener i juny
TFM 15 ECTS

I
Educació Social M. Antònia Gomila Pràctiques externes 24 ECTS Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes Trabajadores
(CANAT) Piura, Perú
60 dies
febrer - juny
2
TFG 6 ECTS
J Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família Rosario Pozo Pràctiques externes 7 ECTS 60 dies
juliol - setembre
2
TFM 6 ECTS

Facultat de Psicologia

Ref. Estudis Tutor/a Tipus N. crèdits Institució Durada Places disponibles
K Psicologia Carmen Ramis Pràcticum 12 ECTS Asociación Aprendo Contigo, Lima, Perú 60 dies
segon semestre
2
Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia 2

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Ref.EstudisTutor/aTipusN. crèditsInstitucióDuradaPlaces disponibles
LInfermeriaEster Sánchez Pràctiques externes12 ECTSUniversitat Estatal de Bolivar, Guaranda, Equador60 dies
abril - maig 2019
 
4
MFisioteràpiaElisa Bosch
Iosune Salinas
Olga Velasco
Pràcticum I12 ECTSDangme East District Hospital, Ghana60 dies
juliol - agost 2019
3

Facultat de Ciències i Centre d'Estudis de Postgrau

Ref.EstudisTutor/aTipusN. crèditsInstitucióDuradaPlaces disponibles
NBiologiaJavier GuliasTFG6 ECTSUniversidad de Nariño (UDENAR), Colòmbia60 dies
juliol - agost 2019 
2
OMàster en Biotecnologia AplicadaJaume FlexasTFM12 ECTS

*Sempre que es respectin els crèdits corresponents, es donarà la possibilitat de realitzar el pràcticum durant un altre període de l’any.