Escoltar

Cronologia

XIV Convocatòria d'Estades Solidàries, any 2018

Estades Solidàries per desenvolupar tasques de voluntariat en l'àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) en països empobrits durant l'any 2018.

Convocatòria (13 de desembre de 2017) 


Convocatòria de voluntariat internacional en camps de població refugiada. Any 2018  

Convocatòria (15 de maig de 2018)

Termini: del 15 al 28 de maig de 2018.
Acta de resolució de la convocatòria (19 de juny de 2018)
Annex 1: Programes específics de voluntariat
Annex 2: Imprès de sol·licitud
Annex 3: Model carta de motivació

 

 Con los refugiados (Ultima Hora, 06-07-2018).