Escoltar

Estades Solidàries 2019: perfils segon termini

Aprendo contigo (Perú)

Màxim 2 places.
Programa dirigit a l'alumnat, al personal d'administració i serveis (PAS) i al personal docent investigador (PDI).

Campaments de refugiats/ades sahrauís

Màxim 3 places.
Programa dirigit a l'alumnat, al personal d'administració i serveis (PAS) i al personal docent investigador (PDI).

Voluntariat Fundació de Solidaritat Amaranta (Santa Cruz, Bolívia)

Màxim 1 plaça.
Programa dirigit a l'alumnat, al personal d'administració i serveis (PAS) i al personal docent investigador (PDI).

Voluntariat Fundació Amazònia (Bolívia)

Màxim 2 places.
Programa dirigit a l'alumnat, al personal d'administració i serveis (PAS) i al personal docent investigador (PDI).